Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Μειωμένο κόστος συμμετοχής στα σεμινάρια του ΕΛΟΤ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΟΤ

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) δραστηριοποιείται με στόχο την ανάπτυξη, προαγωγή και εφαρμογή της τυποποίησης στην Ελλάδα και των δραστηριοτήτων που είναι συναφείς και απορρέουν από αυτήν, όπως η πιστοποίηση, οι έλεγχοι και οι δοκιμές, καθώς και η πληροφόρηση και εκπαίδευση.

Ειδικότερα μέσω του Τμήματος Εκπαίδευσης διοργανώνεται πλήθος εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε θέματα που άπτονται της τυποποίησης, των δοκιμών και των υπηρεσιών επιθεώρησης, πιστοποίησης και τεχνικών ελέγχων .

Είναι επίσης δυνατή, η διοργάνωση όλων των προσφερόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο, ενώ μπορούν να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν, απολύτως εξατομικευμένα σεμινάρια για την κάλυψη των ιδιαιτέρων κατά περίπτωση απαιτήσεων των επιχειρήσεων ύστερα από συνεννόηση με αυτές.

Ο ΕΛΟΤ, προκειμένου να συμβάλει στην αναβάθμιση της ποιότητας των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Εθνικής Οικονομίας, και αναγνωρίζοντας την υπάρχουσα οικονομική συγκυρία, προέβη σε ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ των τιμών των παρερχομένων Σεμιναρίων, διατηρώντας πάντα την υψηλή ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών-ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

1.  Σεμινάριο Εσωτερικών Επιθεωρητών Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 22000:2005 3 Ημέρες 400 €

2. Σεμινάριο Εσωτερικών Επιθεωρητών Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 3 Ημέρες 400 €

3. Σεμινάριο Εσωτερικών Επιθεωρητών  Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας με βάση το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3 Ημέρες 400 €

4. Σεμινάριο Εσωτερικών Επιθεωρητών Συστημάτων Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία με βάση το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2008 3 Ημέρες 400 €

5. Σεμινάριο Διαχειριστικής Επάρκειας Οργανισμών Για Την Υλοποίηση Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα Σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ 1429 & ΕΛΟΤ 1431-1/2/3 3 Ημέρες 400 €

6. Σεμινάρια Συντονιστών Επιθεωρητών 5 Ημέρες 500 €

Για τον πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου, παρακαλούμε όπως επισκεφτείτε τον ιστότοπο, http://www.elot.gr/ .
Για κάθε άλλη διευκρίνιση παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον κο Γεώργιο Χαϊτίδη.
Τηλ.:210 2120 200 , 210 2120 202, e-mail: gchch@elot.gr