Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Μητρώο Ειδικών Επαληθευτών ορολογικής και μεταφραστικής εναρμόνισης – Γ’ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Ορθή επανάληψη

Γ’ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για συγκρότηση Μητρώου Ειδικών Επαληθευτών
ορολογικής και μεταφραστικής εναρμόνισης

 

Ημερομηνία δημοσιοποίησης: 2018-07-18

Ημερομηνία ορθής επανάληψης (διόρθωση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου): 2018-07-20

Προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων (Γ’ αξιολόγηση αιτήσεων): 2018-08-31

 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), ως αυτοτελής λειτουργική μονάδα του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) δυνάμει του άρθρου 6 του ν. 4109/2013 (ΦΕΚ Α 16), είναι ο Εθνικός Φορέας Τυποποίησης της Ελλάδας, θεσμοθετημένος και μοναδικός εκπρόσωπος στους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς Τυποποίησης. Το ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ, αξιοποιώντας ειδική πρόβλεψη των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης ανέλαβε με την απόφαση ΔΣ ΕΣΥΠ 330/18 την υλοποίηση μεταφραστικού έργου για τη έκδοση στην ελληνική γλώσσα, ευρωπαϊκών προτύπων που εξειδικεύουν βασικές απαιτήσεις ενωσιακού δικαίου, στις θεματικές ενότητες των Πινάκων 1 & 2 του Παραρτήματος της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Το έργο αυτό υλοποιείται σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο των Κανονισμών Τυποποίησης ΕΛΟΤ, με την ανάθεση σε Πάροχο Μεταφραστικών Υπηρεσιών της μετάφρασης και της μορφοτύπησης των τελικών παραδοτέων προτύπων προς έκδοση σύμφωνα με το μορφότυπο ΕΛΟΤ.

Για την αποδοχή των παραδοτέων προς έκδοση, το ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ επαληθεύει την ορολογική και μεταφραστική εναρμόνιση των προτύπων ελέγχοντας την ισοδυναμία με το αγγλικό κείμενο αναφοράς και ειδικότερα την ορολογική, γλωσσική και προτυποτεχνική συνέπεια.

Για το σκοπό αυτό το ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ προτίθεται να καταρτίσει Μητρώο Ειδικών Επαληθευτών οι οποίοι θα αναλάβουν τον έλεγχο αποδοχής των παραδοτέων του έργου στο θεματικό ή γνωστικό πεδίο των υπό μετάφραση προτύπων. Η ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες της επαλήθευσης της ορολογικής και μεταφραστικής εναρμόνισης και της ποιοτικής παραλαβής των παραδοτέων του έργου θα αποτελέσει τη βάση συμφωνίας και αποδοχής για την ολοκλήρωση και παραλαβή του συνόλου του έργου.

Για τη συμπλήρωση του Μητρώου Ειδικών Επαληθευτών ορολογικής και μεταφραστικής εναρμόνισης το ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι εμπειρογνώμονες που επιλέγονται κατατάσσονται ανά πεδίο ενδιαφέροντός τους, εγγράφονται στο Μητρώο Ειδικών Επαληθευτών ΕΛΟΤ και αναλαμβάνουν επ΄αμοιβή, με ανάθεση ανά πρότυπο, το έργο επαλήθευσης των παραδοτέων προτύπων στο θεματικό πεδίο του ενδιαφέροντός τους. Σε κάθε περίπτωση για την υλοποίηση των εργασιών υπογράφεται σχετική Σύμβαση του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ με κάθε Ειδικό Επαληθευτή που θα επιλεγεί.

Η τρίτη αξιολόγηση για ένταξη στο Μητρώο θα λάβει υπόψη τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι και την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018.

Η αίτηση υποβάλλεται στο ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ/Διεύθυνση Τυποποίησης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση mitroo_epimeliton [at] esyp.eu, υπόψη κας Ευαγγελίας Αλεξανδρή (τηλ.210-2120125) και κας Κυριακής Παπασταθοπούλου (τηλ.210-2120106).

Όσοι έχουν υποβάλει αιτήσεις στην Β’ Εκδήλωση Ενδιαφέροντος του Οκτωβρίου 2016, δεν είναι αναγκαία η επαναυποβολή αιτήσεώς τους πλην των περιπτώσεων εμπλουτισμού του βιογραφικού τους και της εμπειρίας σε σχέση με το αντικείμενο αυτού του έργου.

Για επόμενη αξιολόγηση θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΕΛΟΤ.