Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Μνημόνιο συνεργασίας ΕΒΕΑ – ΕΛΟΤ

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος και ο κ. Άγγελος Τόλκας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) που περιλαμβάνει και τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) υπέγραψαν  την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013 σύμφωνο συνεργασίας των δυο Οργανισμών για αξιοποίηση της Εθνικής, Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Τυποποίησης και των προτύπων, προς όφελος της οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Η πρόσβαση και η καλύτερη αξιοποίηση των προτύπων από τα στελέχη και τις επιχειρήσεις θα ενισχύσει την ικανότητα προσωπικού και επιχειρήσεων για εισαγωγή καινοτομιών, για κατανόηση και προσαρμογή στους κανόνες της αγοράς, για την καλύτερη αξιοποίηση ευκαιριών και διαθέσιμων πόρων, φυσικών, τεχνολογικών και γνωσιακών, για τη διαφάνεια στις σχέσεις επιχειρήσεων και πελατών τους και τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης των και των άλλων ενδιαφερομένων μερών.

Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση (1025/2012), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2013, υπογραμμίζει την ανάγκη για την υποστήριξη της συμμετοχής των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης, το οποίο αποτελείται από τις Ευρωπαϊκές Επιτροπές Τυποποίησης και Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CEN/CENELEC), το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τυποποίησης των Τηλεπικοινωνιών (ETSI) και τους Εθνικούς Οργανισμούς Τυποποίησης των κρατών-μελών όπως ο ΕΛΟΤ.

Το τελικό ζητούμενο είναι η υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης μέσω ανάπτυξης παιδείας/κουλτούρας τυποποίησης και ποιότητας, της καθιέρωσης βέλτιστων πρακτικών, της μέτρησης των επιδόσεων δραστηριοτήτων και προϊόντων/υπηρεσιών και εν τέλει της αναβάθμισης της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών στους κλάδους εθνικής προτεραιότητας, την επιβίωση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων.