Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΕΛΟΤ και Συνδέσμου Ελλήνων Κτηματομεσιτών

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΟΤ ΚΑΙ ΣΕΚ

Αθήνα, 10  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κτηματομεσιτών (ΣΕΚ) ανακοινώνουν την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων Υπηρεσιών Μεσιτών Ακινήτων, προς όφελος αφενός της ανάπτυξης της αγοράς ακινήτων και αφετέρου της προστασίας του καταναλωτικού κοινού στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν οι εκπρόσωποι των συμβαλλομένων μερών κ.κ. Μαριάννα Σ. Σταυροπούλου, Πρόεδρος ΣΕΚ και Χρήστος Π. Ζακολίκος, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΟΤ.

Όπως αναφέρεται στο Μνημόνιο, σκοπός της συνεργασίας είναι η αξιοποίηση των αρμοδιοτήτων και της τεχνογνωσίας του ΕΛΟΤ, ως Οργανισμού καθιέρωσης Προτύπων Ποιότητας στην Ελλάδα, με  τη συνεχή βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών Μεσιτών Ακινήτων, Μελών του ΣΕΚ, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται όχι μόνο στις σύγχρονες απαιτήσεις βιώσιμης ανάπτυξης της αγοράς στην Ελλάδα, αλλά και στις προσδοκίες των πελατών τους.  

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κτηματομεσιτών (ΣΕΚ) είναι αποκλειστικό Μέλος και Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Μεσιτών Ακινήτων (CEI – CONFEDERATION EUROPEENNE DE L’ IMMOBILIER) στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία.

Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Μεσιτών Ακινήτων (CEI), που αποτελείται από επαγγελματικούς φορείς 31 χωρών – μεταξύ των οποίων είναι και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κτηματομεσιτών  (ΣΕΚ) – έχουν συνεισφέρει στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού μεσιτικού προτύπου, μαζί με τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Επαγγελματιών Μεσιτών Ακινήτων (CEPI).

Ειδικές ομάδες εργασίας αποτελούμενες από στελέχη των παραπάνω οργανισμών, συνεργάστηκαν αρμονικά την τελευταία τετραετία, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προτυποποίησης (CEN), για την έκδοση του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 15733 / 2009 «Υπηρεσίες Μεσιτών Ακινήτων – Απαιτήσεις για την παροχή υπηρεσιών». Αξίζει να σημειωθεί ότι αν και κατά τη διάρκεια των εργασιών τα τελευταία τέσσερα χρόνια για το Ευρωπαϊκό Πρότυπο, ακούστηκαν και συζητήθηκαν πολλές αντιφατικές γνώμες, χώρες με σημαντικά Νομικά πρότυπα και χώρες χωρίς οποιεσδήποτε Νομικές απαιτήσεις για τον κλάδο των Μεσιτών, κατέστει δυνατό να συμφωνήσουν απόλυτα με αυτό.

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο, είναι αποτέλεσμα Ευρωπαϊκής διακρατικής συνεργασίας για τη δημιουργία κοινής αντίληψης όσον αφορά στον προσδιορισμό νέων απαιτήσεων και στον καθορισμό Πανευρωπαϊκού μοντέλου παροχής υπηρεσιών μεσιτών ακινήτων, με στόχο την προστασία των καταναλωτών. Το πρότυπο θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο στην υπηρεσία των Ευρωπαίων καταναλωτών στην αγορά των υπηρεσιών Μεσιτών Ακινήτων.

Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΕΚ απευθύνθηκε στον ΕΛΟΤ για την έκδοση του Προτύπου στην ελληνική επικράτεια (ΕΛΟΤ ΕΝ 15733), η οποία υλοποιήθηκε με τη σύσταση ειδικής ομάδας εργασίας του έργου «Υπηρεσίες Μεσιτών Ακινήτων», αποτελούμενης από τους:

1. Μαριάννα Σταυροπούλου, Μεσίτης Ακινήτων, Πρόεδρος ΣΕΚ,
2. Γιώργος Σιταράς, Μεσίτης Ακινήτων, Μέλος ΣΕΚ και Εκπρόσωπος ΣΕΚ στη C.E.I.
3. Κοσμάς Θεοδωρίδης, Μεσίτης Ακινήτων, Μέλος ΣΕΚ,
4. Μιχάλης Σεργάκης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΕΚ,
5. Ιωάννης Χ. Σαριδάκης, Συντονιστής ΕΛΟΤ

Οι δύο Φορείς που υπέγραψαν το σχετικό  Μνημόνιο, διαπίστωσαν την αναγκαιότητα για την άμεση προσαρμογή του κλάδου μεσιτών ακινήτων στις σύγχρονες απαιτήσεις που καθιερώνει το Ευρωπαϊκό  πρότυπο, αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες συνεργασίας τους προς αυτή τη κατεύθυνση. Επιπλέον, συμφώνησαν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ενημέρωσης, κατάρτισης, διάδοσης της εφαρμογής του Προτύπου και δημιουργίας Μητρώου μεσιτών ακινήτων – πιστοποιημένων σύμφωνα με το Πρότυπο.

Για την παρουσίαση του Προτύπου, των αναγκών προσαρμογής αλλά και του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του κλάδου Μεσιτών Ακινήτων, έχει προγραμματιστεί σχετική ημερίδα, στις 19 Μαρτίου 2011, στην Αθήνα.

Η ημερίδα απευθύνεται σε:

Πελάτες / καταναλωτές υπηρεσιών Μεσιτών Ακινήτων,
Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση,
Θεσμικούς επενδυτές,
Μεσίτες και Διαχειριστές Ακινήτων,
Επαγγελματικές Ενώσεις Μεσιτών Ακινήτων και Ομοσπονδίες. 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
 

Το Ευρωπαϊκό Μεσιτικό Πρότυπο εμπεριέχει κανόνες που αφορούν στη σχέση μεταξύ Μεσιτών Ακινήτων και των πελατών τους. Το Πρότυπο αναφέρεται στις  απαιτήσεις σχετικά με τη διαχείριση πελατών (ως πωλητές ή ως αγοραστές ακινήτων), τις παρεχόμενες πληροφορίες για τα ακίνητα και τις συναλλαγές, το περιεχόμενο των έγγραφων συμφωνιών με τους πελάτες, τις λεπτομέρειες παροχής των υπηρεσιών, τα προσόντα και την επαγγελματική επάρκεια των Μεσιτών Ακινήτων.

Επιπλέον στο Πρότυπο προβλέπονται οι απαιτήσεις για το χειρισμό παραπόνων, περιλαμβάνεται Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας και υποχρέωση για ασφαλιστική κάλυψη.

Πιο συγκεκριμένα, περιγράφονται – και πλέον τυποποιούνται – όλες οι διαδικασίες σχετικά με τις απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να παρέχει ο Μεσίτης Ακινήτων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται μια δίκαιη συναλλαγή. Τυποποιούνται  επίσης το περιεχόμενο των έγγραφων συμβάσεων ανάθεσης έργου μεσιτείας και οι υπηρεσίες τις οποίες ο Μεσίτης δεσμεύεται να παρέχει.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην επαγγελματική επάρκεια και τα γνωστικά και επαγγελματικά προσόντα των επαγγελματιών Μεσιτών Ακινήτων, αλλά  και στην απόδειξη ουσιαστικής γνώσης της κτηματαγοράς, στις μεθόδους πώλησης και marketing, στις χρησιμοποιούμενες μεθόδους εκτίμησης εμπορικής αξίας και καταμέτρησης ακινήτων, στις διαδικασίες χρηματοδότησης συναλλαγών ακινήτων, στις δαπάνες χρήσης ακινήτων, στο θεσμικό πλαίσιο και στη σχετική με τα ακίνητα Νομοθεσία.

Σύμφωνα με το Πρότυπο ο Μεσίτης Ακινήτων καλείται να διαθέτει διαδικασίες επιλογής και διαχείρισης προσωπικού, το οποίο θα διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες για την σωστή παροχή  υπηρεσιών, οι οποίες περιλαμβάνονται στο πλαίσιο των μεσιτικών δραστηριοτήτων.

Στο πρότυπο προβλέπονται επίσης διαδικασίες οι οποίες διασφαλίζουν ότι η επαγγελματική επάρκεια διατηρείται και επικαιροποιείται στη διάρκεια του χρόνου. Ο Μεσίτης Ακινήτων καλείται να ακολουθεί διαδικασίες συνεχούς παρακολούθησης και ενημέρωσης (π.χ. μέσω συμμετοχής σε ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα) για τις εκάστοτε αλλαγές της Νομοθεσίας, τις εξελίξεις και πληροφορίες που είναι πιθανόν να έχουν επίπτωση στα συμφέροντα που του έχουν εμπιστευθεί.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ως Μεσίτης Ακινήτων νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενεργεί ως εκπρόσωπος ενός πελάτη ή ως διαμεσολαβητής σε συναλλαγές ακινήτων και συναφείς υπηρεσίες.

Ως Συναλλαγές Ακινήτων νοούνται η αγοραπωλησία, η ενοικίαση, εκμίσθωση ή χρονομίσθωση (leasing) ακινήτων. Στις συναφείς με τις συναλλαγές ακινήτων υπηρεσίες περιλαμβάνονται:

1. οι συμβουλευτικές υπηρεσίες επί ακινήτων (π.χ. πληροφορίες προς τους πελάτες για τις εμπορικές αξίες ακινήτων),

2. η προώθηση πώλησης και η διαφήμιση ακινήτων (marketing)

3. η σύσταση, απόκτηση και μεταγραφή δικαιωμάτων επί ακίνητης περιουσίας,

4. η εκτίμηση οικιστικών ή / και τύπων κτηρίων και εκτάσεων γης,

5. η σύνταξη συμβολαίων,

6. η επιθεώρηση και επιτόπια εξέταση ακινήτων και

7. η δημιουργία επαφής και επικοινωνίας μεταξύ πωλητή και αγοραστή.

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κτηματομεσιτών (ΣΕΚ) πρόκειται να απευθυνθεί άμεσα και στις υπόλοιπες Επαγγελματικές Ενώσεις Μεσιτών Ακινήτων που υπάρχουν στην Ελληνική Επικράτεια, αλλά και στην Ομοσπονδία Μεσιτών Ακινήτων (ΟΜΑΣΕ), καθώς ως μόνιμο Μέλος και Εκπρόσωπος της CEI στην Ελλάδα, διατηρεί το ειδικό προνόμιο της πρότασης προς ένταξη μιας ακόμη επαγγελματικής ένωσης της χώρας, που ανήκει στον κλάδο.