Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Ο ΕΛΟΤ αρωγός των προσπαθειών της πολιτείας

remp mikri

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) επιτελώντας το ρόλο του συμβούλου της πολιτείας, που έχει για θέματα της αρμοδιότητας του σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (ΥπΥΜΕ) ολοκλήρωσε με επιτυχία την επικαιροποίηση και αναθεώρηση στα ισχύοντα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα και Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς 314  Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών  (ΕΤΕΠ).

Η συνεργασία αυτή με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών επεκτάθηκε με την υπογραφή από τη Διευθύνουσα Σύμβουλο του ΕΣΥΠ κας Ρεμπούτσικα Γεωργίας της σύμβασης προμήθειας 5.235 εθνικών και ευρωπαϊκών προτύπων που έχουν υιοθετηθεί ως εθνικά. Η συνεργασία αυτή θα συνεχιστεί για τα επόμενα δέκα (10) έτη, με την επικαιροποίηση των προτύπων που θα προμηθευτούν, με τις νέες εκδόσεις αυτών.

Ο ΕΛΟΤ προσβλέπει στην μακροπρόθεσμη υποστήριξη όλων των Υπουργείων μέσω της προμήθειας προτύπων για την εξυπηρέτηση των εκάστοτε αναγκών τους. Επιπλέον συζητήθηκε η συμβασιοποίηση επιπλέον αναθεώρησης Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών  (ΕΤΕΠ) στο επόμενο χρονικό διάστημα.