Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Ο ΕΛΟΤ επικεφαλής του έργου “GSR model “

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SOUTH EAST EUROPE-SEE»

Το πρόγραμμα της νοτιοανατολικής Ευρώπης είναι ένα διεθνικό πρόγραμμα που συγκεντρώνει ένα μεγάλο αριθμό συμμετεχουσών χωρών,: 16 στο σύνολο, από τις οποίες 8 είναι κράτη μέλη της ΕΕ (Αυστρία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ιταλία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Σλοβακία, και Σλοβενία), 6 είναι υποψήφιες και πιθανές υποψήφιες χώρες (Κροατία, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία, και Μαυροβούνιο) και 2 είναι χώρες που συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας (Μολδαβία και Ουκρανία). Είναι ένα ιδιαίτερα σύνθετο πρόγραμμα δεδομένου ότι συνάπτονται συμβάσεις μεταξύ συνεργατών που λαμβάνουν χρηματοδότηση από διαφορετικά ταμεία: ERDF (European Regional Development Fund- Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης), IPA (Instrument for Pre-accession Assistance-Εργαλείο προενταξιακής βοήθειας) και ενδεχομένως ENPI (European Neighborhood and Partnership Instrument- ευρωπαϊκό Εργαλείο γειτονίας και συνεργασίας). Στο Πρόγραμμα αυτό δεσπόζουσα θέση από άποψη συμμετοχής κατέχει η Ιταλία με 16 έργα, ακολουθεί η Ελλάδα με 6 και μετά η Αυστρία με 5 .

Ένα από τα 6 εγκριθέντα ελληνικά έργα είναι και το «G.S.R. Model (Governmental Social Responsibility Model): An Innovative Approach of Quality in Governmental Operations and Outcomes» (Μοντέλο Κυβερνητικής Κοινωνικής Ευθύνης: Μια Καινοτόμος Προσέγγιση της Ποιότητας των Υπηρεσιών και των Εκροών του κράτους).

Ο ΕΛΟΤ συμμετέχει ως επικεφαλής φορέας στο έργο «G.S.R. Model (Governmental Social Responsibility Model): An Innovative Approach of Quality in Governmental Operations and Outcomes» (Μοντέλο Κυβερνητικής Κοινωνικής Ευθύνης: Μια Καινοτόμος Προσέγγιση της Ποιότητας των Υπηρεσιών και των Εκροών του κράτους).Το έργο αποσκοπεί στη σχεδίαση και εφαρμογή ολοκληρωμένης πιλοτικής στρατηγικής για τη διαρκή βελτίωση των Δημοσίων Υπηρεσιών, τόσο σε επίπεδο εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας, όσο και –πολύ περισσότερο– σε επίπεδο προϊόντων/αποτελεσμάτων και εξυπηρέτησης των αναγκών της κοινότητας. Η βασική προσέγγιση-πρόταση αφορά στη συστηματική και συστημική εισαγωγή /ενσωμάτωση των εννοιών της «Κοινωνικής Ευθύνης» και της «Αριστείας» στις Μονάδες του Δημοσίου Τομέα, και στην εξέλιξή αυτών σε «Ποιοτικούς και Ενσυνείδητους Διαχειριστές» των στοιχείων που συναποτελούν το όλο Κοινωνικό-οικονομικό Σύστημα.