Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Ο ρόλος του ΕΛΟΤ στην απόδοση κωδικού χώρας για την ΠΓΔΜ

Με αφορμή πρόσφατο δημοσίευμα σχετικά με τον δι-γράμματο και τρι-γράμματο κωδικό χώρας της ΠΓΔΜ (FYROM), όπως αυτός εμφανίζεται σε Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα, αλλά και την στάση του ΕΛΟΤ στο συγκεκριμένο θέμα, εκδίδεται η παρούσα ανακοίνωση.

Ο ΕΛΟΤ από το 1994, μέχρι σήμερα, σε πλήρη εναρμόνιση με τις αρμόδιες εθνικές Αρχές, μέσα από τις διαδικασίες του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN) καταψηφίζει αιτιολογημένα και συστηματικά οποιοδήποτε Πρότυπο ή τυποποιητικό έγγραφο κάνει αναφορές, άμεσα ή έμμεσα, στο γειτονικό κράτος, με ονομασία διαφορετική από αυτήν που έχει υιοθετηθεί από τον ΟΗΕ.

Περαιτέρω, ο ΕΛΟΤ έχει υποβάλει ήδη από το 1994, προσφυγή στα αρμόδια διεθνή όργανα τυποποίησης κατά της αποφάσεως για καθιέρωση του δι-γράμματου και τρι-γράμματου κωδικού χώρας της ΠΓΔΜ, ο οποίος υποδηλώνει συσχέτιση με τον όρο «Μακεδονία». Η προσφυγή αυτή δεν έχει εξετασθεί μέχρι σήμερα, με το αιτιολογικό ότι  δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαβουλεύσεις, στο πλαίσιο του ΟΗΕ, με  τη χώρα αυτή, για το όνομά της.

Οι διαδικασίες, όμως,  τόσο του ευρωπαϊκού όσο και του διεθνούς οργανισμού τυποποίησης που, για την υιοθέτηση ενός Προτύπου,  απαιτούν απλή πλειοψηφία, οδήγησαν, παρά την απόλυτα αρνητική ψήφο του ΕΛΟΤ, στην υιοθέτηση του Διεθνούς Προτύπου EN ISO 3166-1 «Κωδικοί ονομάτων χωρών και υποδιαιρέσεών τους – Μέρος 1: Κωδικοί χωρών»,  σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Από την ιστορική εξέλιξη του συγκεκριμένου θέματος, τις σχετικές ενέργειες του ΕΛΟΤ, σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία, και από τις άοκνες προσπάθειες που καταβάλλονται διαχρονικά από τα στελέχη και τις εκάστοτε διοικήσεις του ΕΛΟΤ για το κρίσιμο αυτό εθνικό θέμα,  προκύπτει ότι  είναι πρόχειρο,  άκριτο και, σε κάθε περίπτωση, συκοφαντικό το πρόσφατο δημοσίευμα, έστω και μικρής μερίδας, του Τύπου, το οποίο μόνο βλάβη μπορεί να προκαλέσει στον εθνικό  χαρακτήρα και στο ρόλο που διαδραματίζει, επί 35 έτη, ο  Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης.

ΑΘΗΝΑ 2009-05-04

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης  (ΕΛΟΤ) Α.Ε.