Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Οικονομική προσφορά για την απόκτηση των Ευρωκωδίκων

Οικονομική προσφορά για την απόκτηση των Ευρωκωδίκων σε ανταγωνιστική τιμή

 

Μετά από απόφαση του ΔΣ του ΕΣΥΠ ανακοινώνουμε την οικονομική προσφορά, με ισχύ μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014,  για απόκτηση του συνόλου των Ευρωκωδίκων στην Ελληνική γλώσσα και των αντίστοιχων Εθνικών Προσαρτημάτων σε ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή:

·         390 ευρώ  για φυσικά πρόσωπα

·         890 ευρώ για νομικά πρόσωπα (τρείς θέσεις εργασίας, για περισσότερες θέσεις,  τιμή κατόπιν συνεννόησης)

Επιπλέον, με κόστος συνδρομής για το 2015:

·         50 ευρώ για φυσικά πρόσωπα

·         110 ευρώ για νομικά πρόσωπα (τρείς θέσεις εργασίας)

η οποία θα πρέπει να αγοραστεί μαζί με την αρχική συλλογή, οι αγοραστές θα λάβουν δωρεάν όλες τις διορθώσεις, τροποποιήσεις και νέες εκδόσεις που θα εκδοθούν στα Ελληνικά μέχρι 31.12.2015.

Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνονται ΦΠΑ 23% και τυχόν έξοδα αποστολής.

Για πληροφορίες/παραγγελίες μπορείτε να απευθυνθείτε στους κ.κ. Παναγιώτη Κελέρη, τηλ. 210-2120210, Ντέπη Λαλουδάκη, τηλ. 210-2120324, Ελένη Κεσανλή, 2310-569978.
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : sales[at] elot.gr