Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Ολοκλήρωση έργου Ευρωκωδίκων

Ολοκλήρωση έργου Ευρωκωδίκων

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ ΑΕ) ανακοινώνει την ολοκλήρωση της απόδοσης στην Ελληνική των σειρών Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1990 έως ΕΛΟΤ EN 1999 για το σχεδιασμό κατασκευών («Ευρωκώδικες»), καθώς επίσης και την ολοκλήρωση των σχετικών Εθνικών Προσαρτημάτων σε μορφή τυποποιητικού κειμένου.

Στόχος των Ευρωκωδίκων είναι να θεσμοθετήσουν ένα σύνολο κοινών τεχνικών κανόνων για το σχεδιασμό των κτιρίων και των έργων Πολιτικού Μηχανικού με την προοπτική να αντικαταστήσουν τους διαφορετικούς εθνικούς κανονισμούς των Κρατών -Μελών.

Οι Ευρωκώδικες αναπτυχθήκαν υπό την καθοδήγηση και το συντονισμό της Τεχνικής Επιτροπής CEN/TC250 “Structural Eurocodes”. Η γλωσσική και προτυποτεχνική επιμέλεια στην Ελληνική έγινε από την αντίστοιχη Τεχνική Επιτροπή του ΕΛΟΤ ΤΕ 67 «Ευρωκώδικες», περιλαμβανομένων Ειδικών Ομάδων Εργασίας, σε στενή  συνεργασία με την Επιτροπή Ευρωκωδίκων που συστήθηκε στο τ. ΥΠΕΧΩΔΕ.

Οι Ευρωκώδικες απαρτίζονται από 10 κύρια Ευρωπαϊκά Πρότυπα που συμπεριλαμβάνουν όλους τους τρόπους δόμησης (από σκυρόδεμα, χάλυβα, ξύλο, τοιχοποιία, γεωτεχνικά έργα και αλουμίνιο), ολοκληρώθηκαν το 2007 και με τη σειρά τους υποδιαιρούνται, εκτός από το πρώτο (ΕΛΟΤ ΕΝ 1990), σε 58 μέρη, στα οποία γίνεται ανάλυση της συμπεριφοράς των κατασκευών (κτιρίων, γεφυρών, δεξαμενών, φραγμάτων, πύργων, αγωγών, καπνοδόχων), στο σεισμό ή / και στην πυρκαγιά.

 

ΚΩΔΙΚΟΣ – ΤΙΤΛΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΩΝ

ΕΛΟΤ ΕΝ 1990 – Ευρωκώδικας 0 «Βάσεις σχεδιασμού» – 1 μέρος

ΕΛΟΤ ΕΝ 1991 – Ευρωκώδικας 1 «Δράσεις στους φορείς» – 10 μέρη

ΕΛΟΤ ΕΝ 1992 – Ευρωκώδικας 2 «Σχεδιασμός φορέων από σκυρόδεμα» – 4 μέρη

ΕΛΟΤ ΕΝ 1993 – Ευρωκώδικας 3 «Σχεδιασμός φορέων από χάλυβα» – 20 μέρη

ΕΛΟΤ ΕΝ 1994 – Ευρωκώδικας 4 «Σχεδιασμός σύμμεικτων φορέων από χάλυβα και σκυρόδεμα» – 3 μέρη

ΕΛΟΤ ΕΝ 1995 – Ευρωκώδικας 5 «Σχεδιασμός ξύλινων φορέων» – 3 μέρη

ΕΛΟΤ ΕΝ 1996 – Ευρωκώδικας 6 «Σχεδιασμός φορέων από τοιχοποιία» – 5 μέρη

ΕΛΟΤ ΕΝ 1997 – Ευρωκώδικας 7 «Γεωτεχνικός σχεδιασμός» – 3 μέρη

ΕΛΟΤ ΕΝ 1998 – Ευρωκώδικας 8 «Αντισεισμικός σχεδιασμός» – 6 μέρη

ΕΛΟΤ ΕΝ 1999 – Ευρωκώδικας 9 «Σχεδιασμός φορέων από αλουμίνιο» – 3 μέρη

 

Ο Ευρωκώδικας ΕΛΟΤ ΕΝ 1990 παρέχει γενικές πληροφορίες ανεξάρτητες των υλικών που απαιτούνται για το σχεδιασμό κτιρίων. Όλοι οι άλλοι Ευρωκώδικες πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τον βασικό ΕΛΟΤ ΕΝ 1990.

Για κάθε μέρος Ευρωκώδικα, έχει εκδοθεί επίσης το «Εθνικό Προσάρτημα», το οποίο περιέχει τις «Εθνικά Προσδιορισμένες Παραμέτρους-NDP», οι οποίες παραμένουν ανοικτές για εθνική επιλογή και εκφράζουν τις ειδικές γεωγραφικές, γεωλογικές ή κλιματικές συνθήκες, χρησιμοποιούνται δε για το σχεδιασμό των κτιριακών και λοιπών έργων πολιτικού μηχανικού στην Ελλάδα καθώς και τα συγκεκριμένα επίπεδα προστασίας που ισχύουν στην χώρα.

Τέλος, μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 46 διορθωτικά κείμενα (corrigenda-AC), τα οποία έχουν επισυναφθεί στα αντίστοιχα Πρότυπα και έχουν εκδοθεί 5 τροποποιήσεις (amendments).

Για περισσότερες πληροφορίες ή παραγγελίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις βιβλιοθήκες-αναγνωστήρια του ΕΛΟΤ (Λ. Κηφισού 50, Περιστέρι, τηλ. 210 2120207-210, nik@elot.gr, info@elot.gr, Πλ. Μοριχόβου 1, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 385570-1, eek@elot.gr).