Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Ολοκλήρωση έργου Market Control Greece – Bulgaria

Ολοκλήρωση έργου Market Control του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013»

 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το έργο «Προώθηση Τυποποίησης / Πιστοποίησης / Ελέγχου Αγοράς» με το ακρωνύμιο Market Control (Έλεγχος Αγοράς)», το οποίο ήταν ενταγμένο στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013».
Στο πρόγραμμα συμμετείχαν ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) ως επικεφαλής εταίρος, και ως εταίροι: ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης (ΕΒΕΡ) και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Haskovo στη Βουλγαρία (HCCI).
Στο πλαίσιο του έργου, ο ΕΛΟΤ διεξήγαγε μελέτες καταγραφής των αναγκών των επιχειρήσεων της διασυνοριακής περιοχής σε θέματα πιστοποίησης και εργαστηριακών δοκιμών. Για το σκοπό αυτό απευθύνθηκε σε επιχειρήσεις και εργαστήρια των νομών Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Δράμας, Σερρών, Καβάλας, Θεσσαλονίκης και στους τομείς δραστηριότητας με δυναμική εξαγωγών: δομικά προϊόντα, ενδύματα/κλωστοϋφαντουργικά, τρόφιμα-ποτά, αγροτικά προϊόντα-ζωοτροφές, πλαστικά προϊόντα.
Από την έρευνα που έγινε, με συμμετοχή περίπου 450 επιχειρήσεων από τους κλάδους στόχους, διαπιστώθηκε ότι:

·         από τα συστήματα διαχείρισης γενικής εφαρμογής (διαχείρισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, ενεργειακής διαχείρισης, διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών, επιχειρηματικής συνέχειας, κοινωνικής ευθύνης), εκείνο με τον υψηλότερο βαθμό υιοθέτησης είναι το σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008, ακολουθούμενο σε απόσταση από το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 και στη συνέχεια από το σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία σύμφωνα με το πρότυπα OHSAS 18001:2007 και ΕΛΟΤ 1801:2008.

·         από τα συστήματα διαχείρισης που απευθύνονται σε συγκεκριμένους κλάδους, το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 έχει σημαντική εφαρμογή, ενώ είναι ικανοποιητικός και ο βαθμός υιοθέτησης των προτύπων BRC και IFS. Τέλος, στον αγροτικό τομέα, μεγάλο ποσοστό των αγροτικών επιχειρήσεων και αγροτικών συνεταιρισμών εφαρμόζει σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην αγροτική παραγωγή σύμφωνα με το πρότυπο AGRO 2.

·         πέραν της σήμανσης CE, η οποία είναι υποχρεωτική για τα δομικά προϊόντα, προαιρετικά σήματα συμμόρφωσης ή/και ποιότητας που έχουν υιοθετηθεί (σε μικρότερο βαθμό) από τις εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα είναι: το ΟΕΚΟ-ΤΕΧ για την απουσία επιβλαβών ουσιών σε ενδύματα, η σήμανση για βιολογικά προϊόντα και η σήμανση Προστατευμένης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) σε τρόφιμα και αγροτικά προϊόντα.

·         Η πλειονότητα των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα βλέπουν θετικά ή μάλλον θετικά τη δημιουργία κοινών υποδομών ποιότητας (κοινός φορέας πιστοποίησης, κοινά εργαστήρια ελέγχου, κοινά σήματα συμμόρφωσης) στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Βουλγαρίας.

Επίσης, στα πλαίσια του έργου, ο ΕΛΟΤ συνέταξε ένα οδικό χάρτη για τη δημιουργία φορέα πιστοποίησης και εργαστηρίων στη διασυνοριακή περιοχή, βασιζόμενος στις απαιτήσεις των προτύπων διαπίστευσης και σχετικών νομικών και κανονιστικών εγγράφων.
Τα πλήρη κείμενα των πέντε (5) μελετών και τα αναλυτικά αποτελέσματα των ερευνών είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα www.marketcontrol.eu