Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Ολομέλια της CEN/TC250/SC1 “EUROCODE 1: ACTIONS ON STRUCTURES”

actions on structures

Με πρωτοβουλία του ΕΛΟΤ μετά από παρότρυνση της Διευθύνουσας Συμβούλου κας Γεωργίας Ρεμπούτσικα, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, στις 12 και 13 Ιανουαρίου 2023, στην Αθήνα, η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Επιτροπής CEN/TC250/SC1 Eurocode 1: Actions on structures” στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των Κρατών Μελών μέσω των Εθνικών Οργανισμών Τυποποίησης, προερχόμενοι από την ακαδημαϊκή κοινότητα, δημόσιους και ιδιωτικούς, παραγωγικούς και επαγγελματικούς φορείς.  Η συνεδρίαση ήταν υβριδική, με δυνατότητα συμμετοχής μέσω διαδικτυακής σύνδεσης.

Η CEN/TC250/SC1 καλύπτει εργασίες τυποποίησης στον τομέα των Ευρωκωδίκων (με ειδικότερο αντικείμενο τις δράσεις στις κατασκευές. Σημειώνεται ότι η πρώτη σειρά αυτών των προτύπων έχει εκδοθεί και εφαρμόζεται από δεκαετίας και πλέον, ενώ από το 2015 είναι σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία αναθεώρησης, προκειμένου να εκδοθούν τα κείμενα της 2ης γενιάς, τα οποία αντικατοπτρίζουν τις εξελίξεις στον κατασκευαστικό τομέα συμπεριλαμβανομένης της εμφάνισης νέων υλικών για φέρουσες κατασκευές, καθώς και σύγχρονων προσεγγίσεων για την βιώσιμη ανάπτυξη και την κλιματική κρίση.

Κύριο αντικείμενο των εργασιών της συνεδρίασης υπήρξε η ενημέρωση και η συζήτηση για την πρόοδο εκπόνησης των κειμένων Ευρωκωδίκων που αφορούν δράσεις πυρκαγιάς, ανέμου, σιλό και δεξαμενών, γερανογεφυρών, κυματισμών και ρευμάτων σε παράκτιες κατασκευές και δράσεων κατά τη φάση κατασκευής.

Ο ΕΛΟΤ ως εθνικός φορέας τυποποίησης και μέλος των CEN-CENELEC-ISO-IEC παρακολουθεί το έργο της Ευρωπαϊκής επιτροπής των Ευρωκωδίκων CEN/TC250 και των Υποεπιτροπών της και συμμετέχει στις εργασίες της προωθώντας τις ελληνικές θέσεις,  με τη λειτουργία της κατοπτρικής Τεχνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ 67 «Ευρωκώδικες».

Η συνεδρίαση συνδιοργανώθηκε από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στις εγκαταστάσεις του οποίου φιλοξενήθηκε και υπήρξε κατά κοινή ομολογία των συμμετεχόντων εξαιρετικά επιτυχημένη.