Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Ορισμός Επικεφαλής Τυποποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή/DG GROW

Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης  CEN, CENELEC  συγχαίρουν την κα Maive Rutte για τον ορισμό της ως  Επικεφαλής Τυποποίησης (Chief Standardization Officer) στην Γενική Διεύθυνση  DG GROW για την εσωτερική αγορά, τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η πρόσφατη στρατηγική για την ευρωπαϊκή τυποποίηση δίνει έμφαση στη σημασία των ευρωπαϊκών προτύπων και του ευρωπαϊκού συστήματος τυποποίησης. Οι  ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης  θα συνεργαστούν στενά με την κα Maive Rutte ώστε να πετύχουν τυποποιητικά αποτελέσματα που θα υποστηρίξουν την ευρωπαϊκή οικονομία για την επίτευξη του κοινού στόχου για μια ανθεκτική πράσινη και ψηφιακή ενιαία αγορά.