Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Όροι χρήσης

Οροι χρήσης και Παροχής υπηρεσιών

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τη Δικτυακή Πύλη του ΕΛΟΤ.
Πριν όμως πλοηγηθείτε στις σελίδες που ακολουθούν, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης και προβείτε σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών μόνο εφόσον τους αποδέχεστε πλήρως. Αν δεν συμφωνείτε με αυτούς, οφείλετε να μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της Δικτυακής Πύλης.
Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, για αυτό πρέπει να τους ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα καθώς η χρήση της Δικτυακής Πύλης συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Σήματα

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο της Δικτυακής Πύλης, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του ΕΛΟΤ και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.
Το περιεχόμενο της Δικτυακής Πύλης διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες για προσωπική χρήση. Μπορεί όμως κατά την κρίση του διαχειριστή να υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση. Μετά την αποδοχή των όρων χρήσης, επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και η αναπαραγωγή του περιεχομένου, ολική ή μερική, με την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν είναι ελεύθερα διαθέσιμο στη συνέχεια μέσω του Διαδικτύου ή άλλου πρόσφορου μέσου και συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά της πηγής προέλευσης. Για οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτείται η γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες της παρούσας Δικτυακής Πύλης και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών, φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.
Ο επισκέπτης/χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της Δικτυακής Πύλης του ΕΛΟΤ.
Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της παρούσας Δικτυακής Πύλης, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του ΕΛΟΤ.

Περιορισμός Ευθύνης -Δήλωση Αποποίησης

Το περιεχόμενο της Δικτυακής Πύλης διατίθεται «ως έχει» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, και ούτε ο διαχειριστής αλλά ούτε και οι λοιποί εκπρόσωποι του ΕΛΟΤ παρέχουν εγγυήσεις σχετικά με το περιεχόμενο αυτής. Ειδικότερα, οι ανωτέρω αποποιούνται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, ρητές ή μη, όπως ενδεικτικά εγγυήσεις αρτιότητας, ορθότητας, επικαιρότητας, εμπορικότητας, μη παραβίασης ή καταλληλότητας για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.
Ο διαχειριστής, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, εκτός εάν άλλως ορίζεται σε αναγκαστικού δικαίου διατάξεις, απαλλάσσεται της ευθύνης, για οποιοδήποτε είδος ζημίας υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της Δικτυακής Πύλης στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων. Επίσης, ο διαχειριστής δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που του τίθενται. Ομοίως ο διαχειριστής δεν εγγυάται ότι η Δικτυακή Πύλη ή οποιοδήποτε άλλος δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/χρηστών παρέχεται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση ο διαχειριστής.

Σύνδεσμοι (Links) προς άλλα sites

Η Δικτυακή Πύλη του ΕΛΟΤ περιλαμβάνει απευθείας συνδέσεις με άλλους δικτυακούς τόπους στο περιεχόμενο των οποίων ο ΕΛΟΤ δεν δύναται να παρέμβει και ως εκ τούτου, δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, ούτε παρέχει καμία απολύτως εγγύηση για το περιεχόμενό τους.
Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών της Δικτυακής Πύλης, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των τόπων αυτών, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από το διαχειριστή της Δικτυακής Πύλης.
Εάν ο επισκέπτης/χρήστης αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων, κάποιον από τους δικτυακούς αυτούς τόπους, αποδέχεται αυτομάτως ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη της Δικτυακής Πύλης υπόκειται στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από τη διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.
Σε κάθε περίπτωση ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο. Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.
Οι χρήστες της Δικτυακής Πύλης παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η χρήση της Δικτυακής Πύλης συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Αυτόματη Συγκέντρωση και Αποθήκευση Πληροφοριών

Ο διαχειριστής της Δικτυακής Πύλης μπορεί να συγκεντρώνει μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της Δικτυακής Πύλης χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies.
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη κατά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της Δικτυακής Πύλης, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing.
Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του διακομιστή που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το σύστημα του διαχειριστή της Δικτυακής Πύλης μπορεί να συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης/χρήστης και σχετικά με τους συνδέσμους σε δικτυακούς τόπους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης της Δικτυακής Πύλης.
Ο επισκέπτης/χρήστης της Δικτυακής Πύλης μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα πλοήγησης στο Διαδίκτυο έτσι τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης αυτών σε καμία περίπτωση. Όταν ο επισκέπτης/χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώριση αυτού θα πρέπει να ρυθμίσει ανάλογα το διακομιστή σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

Περιοχές Αλληλεπίδρασης

Η Δικτυακή Πύλη περιλαμβάνει επίσης περιοχές αλληλεπίδρασης. Ο επισκέπτης/χρήστης πρέπει να γνωρίζει ότι όταν εκουσίως γνωστοποιεί τα προσωπικά του στοιχεία (π.χ. όνομα χρήστη, ηλεκτρονική διεύθυνση) σε περιοχή αλληλεπίδρασης της Δικτυακής Πύλης, αυτά μαζί με πραγματικά στοιχεία που γνωστοποιούνται στην επικοινωνία μπορούν να συγκεντρωθούν, συσχετισθούν και χρησιμοποιηθούν από τρίτους και ενδέχεται να καταλήξουν σε «απρόκλητη» αποστολή μηνυμάτων. Τέτοιες ενέργειες δεν ελέγχονται από τον διαχειριστή της Δικτυακής Πύλης καθώς δεν εγγυάται υπηρεσίες που δεν υπόκεινται στον έλεγχο του.

Συλλογή Δεδομένων

Γενικώς είναι δυνατή η επίσκεψη στη Δικτυακή Πύλη του ΕΛΟΤ χωρίς ο επισκέπτης να χρειαστεί να δώσει τα προσωπικά του στοιχεία. Όμως όταν χρησιμοποιούνται οι online υπηρεσίες του ΕΛΟΤ, όπως ηλεκτρονική αγορά προτύπων, ο διαχειριστής της Δικτυακής Πύλης μπορεί να συλλέξει τα προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών, εφόσον βέβαια και αυτοί οι ίδιοι τα παράσχουν εκουσίως.
Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται στη Δικτυακή Πύλη του ΕΛΟΤ είναι τα ακόλουθα:

1. Ονοματεπώνυμο
2. Όνομα Πατέρα
3. Όνομα Μητέρας
4. ΑΦΜ
5. ΔΟΥ
6. Φορέας Εργασίας (Επωνυμία)
7. Θέση Εργασίας (Επάγγελμα)
8. Έδρα
9. Όνομα Χρήστη (Username)
10. Κωδικός πρόσβασης (Password)
11. Διεύθυνση e-mail
12. Διεύθυνση Κατοικίας
13. Διεύθυνση Επικοινωνίας (μόνο όταν είναι διαφορετική από της κατοικίας)
14. Τηλέφωνο
15. Fax

Χρήση Δεδομένων

Ο διαχειριστής μπορεί να χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/ χρηστών για τους εξής λόγους:

1. την ενημερωτική υποστήριξη των πελατών/χρηστών και την επιλογή του περιεχομένου ώστε να είναι συναφές με τις προτιμήσεις αυτών,
2. την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των πελατών/χρηστών σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω της Δικτυακής Πύλης,
3. την ενημέρωση σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων.
Η χρήση των προσωπικών στοιχείων για τους ανωτέρω λόγους θα γίνει μόνο μετά από τη έγγραφη συγκατάθεση των πελατών/χρηστών στην ειδική φόρμα εγγραφής, η οποία και θα επιστρέφεται στον ΕΛΟΤ με ηλεκτρονικό ταχυδρομεί

Αποκάλυψη Προσωπικών Δεδομένων

Ο διαχειριστής δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, εκμετάλλευση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών της Δικτυακής Πύλης σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. τη διάθεση αυτών στον ανάδοχο που υλοποιεί και συντηρεί τη Δικτυακή Πύλη και ο οποίος δεσμεύεται συμβατικά με ρήτρα εμπιστευτικότητας και
2. κατά την εφαρμογή σχετικών διατάξεων του νόμου προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας

Η Πιστωτική Κάρτα που ο επισκέπτης/χρήστης θα χρησιμοποιήσει για την εξόφληση υπηρεσιών/αγορών από τον ΕΛΟΤ χρεώνεται μόνο για μία φορά και μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Ο ΕΛΟΤ δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων που υιοθετούν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των εμπορικών συναλλαγών.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών της Δικτυακής Πύλης του ΕΛΟΤ υπόκειται στους όρους του παρόντος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).