Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων 2018 – Πρότυπα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση

Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων 2018

Πρότυπα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση

 

Κάθε χρόνο στις 14 Οκτωβρίου, οι οργανισμοί τυποποίησης γιορτάζουν την Παγκόσμια Ημέρα Τυποποίησης προβάλλοντας την αναγκαιότητα των Προτύπων και τιμώντας όσους συμβάλλουν στην καθιέρωσή τους.

Ιστορικά, η σύνταξη τεχνικών κανόνων, προδιαγραφών και προτύπων σηματοδοτεί την ανάγκη και ικανότητα εξεύρεσης και συμφωνίας τεχνικών λύσεων στην αλυσίδα παραγωγής ή αλυσίδα (προσθήκης) αξίας, την ανάπτυξη συναλλαγών και τη συνεργασία εμπειρογνωμόνων-ειδικών ανά κλάδο. Αποτυπώνουν τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση του σκοπού (fitness for purpose) του αντικειμένου τυποποίησης, με αποδεκτή διακινδύνευση πρόκλησης βλάβης στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Εξυπηρετούν ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας στο πλαίσιο τεχνογνωσίας και αξιών της κοινότητας εφαρμογής.

Τα πρότυπα συνεχίζουν να διαδραματίζουν έναν κρίσιμο ρόλο στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση που διανύουμε, όπως ακριβώς ήταν ζωτικής σημασίας και κατά την πρώτη βιομηχανική επανάσταση, 250 χρόνια πριν.

Η Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση αναφέρεται στις αναδυόμενες τεχνολογίες και τον ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπου τα παραδοσιακά όρια μεταξύ του φυσικού, του ψηφιακού και του βιολογικού κόσμου συγχέονται. Η αυξανόμενη διασύνδεση ανθρώπων και πραγμάτων επιφέρει αλλαγές στον τρόπο που παράγουμε, συναλλασσόμαστε και επικοινωνούμε, όπως αντίστοιχα, κατά την πρώτη βιομηχανική επανάσταση, η χρήση του ατμού διαμόρφωσε τον τρόπο ζωής των κοινωνιών.

Τον 18ο αιώνα, η μετάβαση από τη χειρωνακτική εργασία στη χρήση μηχανών και τη βιομηχανική παραγωγή πολλαπλασίασε τις ανάγκες για πρότυπα. Για παράδειγμα, εκπονήθηκαν πρότυπα για την εναλλαξιμότητα εξαρτημάτων μηχανών και τη μαζική παραγωγή τους.

Σήμερα, τα πρότυπα διαδραματίζουν για άλλη μια φορά έναν καίριο ρόλο στη μετάβαση σε μια νέα εποχή. Η ταχύτητα στην εισαγωγή των αλλαγών που βιώνουμε δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τα πρότυπα. Οι πρωτοπόροι στην εισαγωγή καινοτομιών βασίζονται σε διεθνή πρότυπα, όπως αυτά που θεσπίζουν οι διεθνείς οργανισμοί Τυποποίησης (IEC, ISO και ITU) για να εξασφαλίζουν συμβατότητα και διαλειτουργικότητα και να υιοθετούνται απρόσκοπτα οι νέες τεχνολογίες. Τα πρότυπα είναι το όχημα για τη διάδοση της γνώσης και της καινοτομίας παγκοσμίως.

Ο ταχύς ρυθμός των αλλαγών που επέφερε η Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση εμπεριέχει προκλήσεις. Τα ρομπότ και η τεχνητή νοημοσύνη θα εκτελούν όλο και περισσότερες εργασίες που προηγουμένως εκτελούσε ο άνθρωπος. Οι δυνατότητες παραγωγής με την τρισδιάστατη εκτύπωση 3D θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο παράγουμε και θα μας δώσει τη δυνατότητα να “εκτυπώνουμε” τα πράγματα στο σπίτι. Καθώς η ψηφιακή σύνδεση και παρακολούθηση εφαρμόζεται ευρέως, από τα αεροπλάνα ως την παρακολούθηση νηπίων, η ευπάθεια των δεδομένων και οι συνέπειες ενδεχόμενης παραβίασης αυξάνονται εκθετικά. Αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα προκλήσεων από μια νέα γενιά έξυπνων τεχνολογιών που χαρακτηρίζονται, μεταξύ άλλων, από μεγάλα δεδομένα, ολοκληρωμένα συστήματα, νεφοϋπολογιστική και ανοικτή επικοινωνία συσκευών. Τα Διεθνή Πρότυπα αποτελούν αποτελεσματικά εργαλεία για τη μείωση της διακινδύνευσης σε αποδεκτή στάθμη, για χρήστες και κοινωνία. Για παράδειγμα, τα πρότυπα διαδικτυακής ασφάλειας αποτελούν αποτελεσματικά εργαλεία που εγγυώνται την ασφάλεια δεδομένων και αποτρέπουν την παραβίαση. Τα πρότυπα ασφάλειας για τα ρομπότ, θα διευκολύνουν την αλληλεπίδραση με τους ανθρώπους.

Η Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση έχει ξεκινήσει. Για να αξιοποιήσει πλήρως τη δυναμική της προς όφελος της κοινωνίας, απαιτούνται νέα πρότυπα.

Σύνδεσμος αναφοράς: https://www.iso.org/worldstandardsday.html