Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων 2020 – Προστασία του πλανήτη με την καθιέρωση προτύπων

Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων 2020
Προστασία του πλανήτη με την καθιέρωση προτύπων

Κάθε χρόνο στις 14 Οκτωβρίου, τα μέλη των Διεθνών Οργανισμών Τυποποίησης  της IEC, του ISO και της ITU γιορτάζουν την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων, προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στις προσπάθειες συνεργασίας των χιλιάδων εμπειρογνωμόνων σε όλο τον κόσμο που εκπονούν τις τεχνικές συμφωνίες προαιρετικής εφαρμογής, οι οποίες δημοσιεύονται ως Διεθνή Πρότυπα.

Η Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων 2020 έχει ως θέμα την «Προστασία του πλανήτη με την καθιέρωση προτύπων». Περισσότερες πληροφορίες στο παρόν μήνυμα σχετικά με το θέμα αυτό διατίθενται από την IEC, τον ISO και την ITU.

ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ

Η Γη, είναι μια νησίδα ζωής στην απεραντοσύνη του ηλιακού μας συστήματος. Η ζωή στη γη εξαρτάται από την ενέργεια που προέρχεται από τον ήλιο. Ωστόσο, κατά τον περασμένο αιώνα, οι ανθρωπογενείς και οι βιομηχανικές δραστηριότητες ευρείας κλίμακος του σύγχρονου πολιτισμού μας δημιούργησαν τα αέρια του θερμοκηπίου, την υπερθέρμανση και τη δυσμενή αλλαγή του κλίματος της Γης. Η αλλαγή στο κλίμα επηρεάζει αρνητικά όλες τις μορφές ζωής. Ταυτόχρονα, η ταχεία αύξηση του πληθυσμού και η ευρεία αστικοποίηση επιβάλλουν την υπεύθυνη χρήση των πόρων εν ανεπαρκεία.

Προκειμένου να μειωθούν οι ανθρωπογενείς δυσμενείς επιπτώσεις στον πλανήτη μας, απαιτείται πολιτική βούληση, συγκεκριμένες ενέργειες και χρήση των κατάλληλων εργαλείων. Τα Διεθνή Πρότυπα αποτελούν ένα από αυτά τα εργαλεία για την προστασία του πλανήτη μας. Τα διεθνή πρότυπα που εκπονούνται από την IEC, τον ISO και την ITU λαμβάνουν υπόψη δοκιμασμένες και καθιερωμένες  λύσεις σε τεχνικές προκλήσεις. Τα πρότυπα  προάγουν το διαμοιρασμό της εμπειρογνωσίας και της εξειδικευμένης τεχνογνωσίας ισότιμα στις αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες. Τα πρότυπα καλύπτουν όλα τα θέματα και τις πτυχές της εξοικονόμησης ενέργειας, της ποιότητας του νερού και του αέρα. Τα πρότυπα καθιερώνουν τυποποιημένα πρωτόκολλα και κοινές μεθόδους μέτρησης. Η ευρεία χρήση των προτύπων συμβάλλει στη μείωση των δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της βιομηχανικής παραγωγής και των προϊόντων της, διευκολύνει την επαναχρησιμοποίηση των πόρων εν ανεπαρκεία και βελτιώνει τις ενεργειακές επιδόσεις.

Σύνδεσμος αναφοράς: https://www.iso.org/world-standards-day.html