Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων 2021

Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων

14 Οκτωβρίου, 2021

 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), για την οικονομική  βιωσιμότητα, την επιβράδυνση του ρυθμού των δυσμενών αλλαγών στο κλίμα και την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, είναι ιδιαίτερα φιλόδοξοι. Για την επίτευξή τους απαιτείται η συνεργασία δημόσιων και ιδιωτικών εταίρων, καθώς και η χρήση όλων των διαθέσιμων εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών προτύπων και της αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Η σκληρή μάχη ενάντια στην παγκόσμια πανδημία αποκάλυψε την απόλυτη αναγκαιότητα να αντιμετωπιστούν οι ΣΒΑ με ένα ενιαίο τρόπο, να ενδυναμωθούν οι κοινωνίες μας και να καταστούν πιο ανθεκτικές και δίκαιες. Σήμερα σας ζητούμε να ενώσουμε δυνάμεις σε μια φιλόδοξη Αποστολή για να επιβεβαιώσουμε τη σημασία των ΣΒΑ  και να ατενίσουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Στο πλαίσιο αυτό, τα πρότυπα είναι σήμερα πιο σημαντικά από κάθε άλλη φορά.

Ολόκληρο το οικοδόμημα της τυποποίησης βασίζεται στη συνεργασία και τα πρότυπα  αποδεικνύουν την πολλαπλασιαστική δύναμή της. Με τις συνέργειές μας, ενδυναμώνουμε τους ανθρώπους με λύσεις παγκοσμίως εφαρμόσιμες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων βιωσιμότητας.

Σε αυτό το πνεύμα, συμμετέχουμε σε ένα διαχρονικό ταξίδι, μέσω της Παγκόσμιας Ημέρας Προτύπων, που αναδεικνύει τους διάφορους τρόπους με τους οποίους τα πρότυπα συμβάλλουν στην επίτευξη των ΣΒΑ. 

Με κοινό όραμα για έναν καλύτερο κόσμο, με συνεργασία και συναίνεση, καθιερώνουμε πρότυπα  και επισπεύδουμε την επίτευξη των στόχων της Ατζέντας 2030 για τη βιώσιμη Ανάπτυξη.