Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων 2023

tetragoni ellinika 1

«ΕΝΑ ΚΟΙΝΟ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΣΜΟ»

Οι Διεθνείς Οργανισμοί Τυποποίησης (ISO, ITU, IEC), όπως κάθε χρόνο στις 14 Οκτωβρίου, εκπέμπουν ηχηρό μήνυμα για την αξία της Τυποποίησης και των προτύπων. Με το φετινό μήνυμα τονίζεται η συμβολή των προτύπων στην επίτευξη του 3ου Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

ΣΤΟΧΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 3 (ΣΒΑ 3) — ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ: Προσβάσιμη και ασφαλής υγειονομική περίθαλψη για όλους.

Η πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα και ουσιαστικό στοιχείο για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ο ΣΒΑ 3 αποσκοπεί στη διασφάλιση υγιών συνθηκών διαβίωσης και στην προαγωγή της ευημερίας για όλους και σε όλες τις ηλικίες.

Τα διεθνή πρότυπα και η αξιολόγηση της συμμόρφωσης διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην επίτευξη των επιδιώξεων του ΣΒΑ 3. Παρέχουν ένα παγκόσμια αποδεκτό πλαίσιο που διευκολύνει την εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών, την έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της υγείας, την κατασκευή και συντήρηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ότι ασφαλή και αξιόπιστα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, υπηρεσίες υγείας και συστήματα είναι προσβάσιμα σε ένα ευρύ φάσμα του παγκόσμιου πληθυσμού.

Τα πρότυπα παρέχουν επίσης τη βάση για την αποτελεσματική νομοθέτηση και χάραξη πολιτικής που ενθαρρύνει τη συνεργασία με σκοπό τη βελτίωση των αποτελεσμάτων των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Καθώς εξελίσσεται η ψηφιακή τεχνολογία στον τομέα της υγείας, τα διεθνή πρότυπα IEC, ISO και ITU συμβάλλουν στη διασφάλιση της ασφάλειας των συστημάτων και της προστασίας της ιδιωτικότητας των ασθενών.

Μένουμε ενωμένοι και συνεργαζόμαστε για την επίτευξη της Ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών, εκπονώντας πρότυπα που υποστηρίζουν τους ΣΒΑ και το «Κοινό όραμα για έναν καλύτερο κόσμο».

Σχετικός σύνδεσμος: WSD Message (worldstandardsday.org)

 

2