Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Παγκόσμια Ημέρα Τυποποίησης και Προτύπων 2016

 

 

Παγκόσμια Ημέρα Τυποποίησης και Προτύπων 2016

 

 

Κάθε χρόνο στις 14 Οκτωβρίου, τα μέλη των Διεθνών Οργανισμών Τυποποίησης IEC, ISO και ITU, γιορτάζουν την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων για να τιμήσουν τη συμβολή των χιλιάδων εμπειρογνωμόνων παγκοσμίως, στην ανάπτυξη των εθελοντικών τεχνικών κανόνων που δημοσιεύονται ως διεθνή πρότυπα.

 

 

Τα πρότυπα χτίζουν εμπιστοσύνη

 

Τα πρότυπα διασφαλίζουν την επικοινωνία μας με αξιόπιστο τρόπο, με κώδικες ορθής πρακτικής και διαλειτουργικά δίκτυα συνεργασίας. Προσφέροντας μια κοινώς αποδεκτή βάση για την κατανόηση, την επικοινωνία και τις συναλλαγές, τα πρότυπα είναι ουσιώδους σημασίας για τις αμοιβαίως επωφελείς ανταλλαγές και την αποδοτική αξιοποίηση πόρων, στο διεθνές εμπόριο.

 

Οι κοινωνικο-οικονομικές σχέσεις και συναλλαγές βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό σε ένα σύνολο θεμελιωδών αρχών· τα διεθνή πρότυπα κωδικοποιούν αυτές τις αρχές ώστε να διευκολύνεται η καθολική εφαρμογή κοινών αρχών και κανόνων/προδιαγραφών, παγκοσμίως.

 

Το προϊόν ή η υπηρεσία που συμμορφώνεται με ένα διεθνές πρότυπο παρέχει εχέγγυα ποιότητας, ασφάλειας, ή συμβατότητας. Τα πρότυπα απευθύνονται στην ποικιλόμορφη και αλληλένδετη παγκόσμια κοινότητα και καθιερώνουν μια κοινή «γλώσσα» όπου απαιτείται συνεργασία και διαλειτουργικότητα.