Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Παράταση εφαρμογής Ευρωκωδίκων

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στην τελευταία συνεδρίαση (24 Μαρτίου 2010) του Τεχνικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN/BT) στο οποίο συμμετέχει ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ως μέλος της CEN, ελήφθη μεταξύ άλλων η υπ’ αρ. ΒΤ 9/2010 απόφαση σύμφωνα με την οποία:

Α.  αναγνωρίζεται η αδυναμία λόγω ανωτέρας βίας αρκετών Κρατών Μελών να εφαρμόσουν την 2010-03-31 ως καταληκτική ημερομηνία εθνικής εφαρμογής των προτύπων των Ευρωκωδίκων
και
Β. καλούνται οι Εθνικοί Οργανισμοί Τυποποίησης, σε συνεργασία με τα αντίστοιχα Κράτη – Μέλη, να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να ολοκληρωθεί η εφαρμογή των Προτύπων των Ευρωκωδίκων σε Εθνικό Επίπεδο το αργότερο μέχρι την 2010-12-31.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι Ευρωκώδικες, ένα σύνολο τυποποιητικών κειμένων που ξεπερνά τις 5000 σελίδες,  δεν είναι ακόμα και σήμερα, ούτε στον Ευρωπαϊκό χώρο, ένα σταθερό σύνολο κειμένων. Οι πολλές διορθώσεις και τα παροράματα που τους συνοδεύουν (πάνω από 50 πολυσέλιδα υπό έκδοση) δυσχεραίνουν το έργο του ΕΛΟΤ και του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΟΜΕΔΙ) που έχει, από την πλευρά της Πολιτείας, τη σχετική ευθύνη. Η Ελλάδα, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες  και εξαιτίας της σεισμικότητας της περιοχής, έχει ανάγκη υιοθέτησης του συνόλου των Ευρωκωδίκων και ιδιαίτερα του Ευρωκώδικα 8 για τον σχεδιασμό κατασκευών έναντι σεισμού. Επίσης, στην Ελλάδα οι Κανονισμοί σχεδιασμού των κατασκευών αποτελούν νομοθετικά κείμενα, για τα οποία απαιτούνται νομοθετικές πράξεις της Πολιτείας προκειμένου να αντικατασταθούν με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα των Ευρωκωδίκων.

Ο ΕΛΟΤ, σε συνεργασία με το ΥΠΟΜΕΔΙ, το οποίο ενημερώθηκε έγκαιρα για την συγκεκριμένη απόφαση, εργάζεται προκειμένου να γίνει η εθνική υιοθέτηση των Ελληνικών Εκδόσεων και των Εθνικών Προσαρτημάτων των Ευρωκωδίκων, καθώς και η έκδοση των αναγκαίων νομοθετικών πράξεων για την υποχρεωτική εφαρμογή τους και την απόσυρση όλων των αντιτιθεμένων σχετικών ελληνικών κανονισμών πριν από την καταληκτική ημερομηνία της 31 Δεκεμβρίου 2010.