Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Παρουσιάσεις & Συμπεράσματα εκδήλωσης «Αξιοποίηση Τυποποίησης και Προτύπων από ΜμΕ»

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εκδήλωση-συνάντηση εργασίας για την αξιοποίηση της Τυποποίησης και των προτύπων από τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις,
                                                            την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013 στο ΕΒΕΑ.

Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) και η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΓΓΒ).
Την εκδήλωση χαιρέτισε ο νέος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας/ ΕΣΥΠ κ. Άγγελος Τόλκας, καθώς και οι

Ζαχαρίας Μαυρούκας, Γενικός Δ/ντής της Γενικής Δ/νσης Βιομηχανικής Πολιτικής & Εποπτείας Φορέων, εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας 
Παύλος Θωμόγλου, Αντιπρόεδρος Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών

Γεώργιος Κασιμάτης, Πρόεδρος Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και
Μανώλης Δεληγιαννάκης, Μέλος του ΔΣ του  ΕΣΥΠ

Η εκδήλωση έχει και Ευρωπαϊκή διάσταση με την παρουσία εμπειρογνωμόνων από ομοειδείς του ΕΛΟΤ οργανισμούς Τυποποίησης και εκπροσώπους του προγράμματος SMEST για τη συμμετοχή των ΜμΕ στην Ευρωπαϊκή και Εθνική Τυποποίηση. Ειδικότερα, για την εκπαίδευση των στελεχών και συνεργατών ΕΛΟΤ πραγματοποιήθηκε σεμινάριο εκπαίδευσης για την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών στο θέμα, με τη συμμετοχή και στελεχών των επιμελητηρίων.   
Στην ανοικτή απογευματινή εκδήλωση συμμετείχαν στελέχη από Επιμελητήρια και επιχειρήσεις, από τη Δημόσια Διοίκηση, από εταιρείες συμβουλευτικής και φορείς πιστοποίησης και άλλοι ενδιαφερόμενοι.
Υπήρξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την καλύτερη αξιοποίηση των σχετικών προγραμμάτων για την ανταγωνιστικότητα, την καθιέρωση ορθών πρακτικών και τον έλεγχο της αγοράς.
Οι συνδιοργανωτές δεσμεύτηκαν για την αναζήτηση   συνεργασίας και την καλύτερη αξιοποίηση των παρεχόμενων δυνατοτήτων της Τυποποίησης και Πιστοποίησης από τις ΜμΕ, προς όφελος της οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας.

Επισυνάπτονται , ο χαιρετισμός του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας  (ΕΣΥΠ)  καθώς και οι παρουσιάσεις  των εισηγητών .