Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Προδιαγραφές ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Μετά από δημοσιεύματα στον ειδικό τεχνικό τύπο αναφορικά με τα έγγραφα εναρμόνισης της σειράς ΕΛΟΤ HD 60364 τα οποία έχουν προκαλέσει στον τεχνικό κόσμο αρκετά ερωτηματικά, ο ΕΛΟΤ κρίνει σκόπιμο να διευκρινίσει ότι:

-Τα εν λόγω Πρότυπα έχουν ενσωματωθεί στο σύστημα της Ελληνικής Τυποποίησης ως Ελληνικά Πρότυπα και είναι προαιρετικής εφαρμογής. Η Υπουργική Απόφαση Φ.7.5/1816/88 (ΦΕΚ 470Β/5-3-2004) έχει καταστήσει υποχρεωτικής εφαρμογής μόνο το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.

-Η προηγούμενη διευκρίνιση αφορά και το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 60364-6: 2007. Υποχρεωτικής εφαρμογής παραμένει, σύμφωνα με τα παραπάνω, μόνο το αντίστοιχο μέρος 6 του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384.

-Με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της υπουργικής Απόφασης Φ.7.5/1816/88 (ΦΕΚ 470Β/5-3-2004) η οποία καθιέρωσε το ισχύον Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, αλλαγές ή προσθήκες στο Πρότυπο αυτό γίνονται μόνο με Υπουργικές Αποφάσεις, για τις οποίες όταν προκύψουν θα γίνεται έγκυρη και περιεκτική ενημέρωση.

Για τα θέματα αυτά κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνήσει στα τηλέφωνα 210-2120112 ή 210-2120103.