Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την μεταφορά των Γραφείων και των Εργαστηρίων του ΕΛΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΟΤ Α.Ε., ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 313-Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΛΩΝΟΥ 12-14-ΑΘΗΝΑ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΗΦΙΣΟΥ 50 & ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.
                                              Αριθμ. Διακήρυξης 4187-10

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ Α.Ε.) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την μεταφορά όλου του εξοπλισμού και κινητών πραγμάτων των γραφείων του από την οδό Αχαρνών 313 Κ. Πατήσια και των εργαστηρίων του από την οδό Κολωνού 12-14 στην λεωφόρο Κηφισού 50 και Σπερχειάδος στο Περιστέρι Αττικής.
Οι ενέργειες του Αναδόχου της μεταφοράς των υπηρεσιών θα πρέπει να είναι πλήρεις και ολοκληρωμένες προκειμένου να μεταφερθούν αυτές, τακτοποιηθούν και λειτουργήσουν εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίου.
Δηλαδή ο ανάδοχος θα κατεβάσει από το κτίριο, θα φορτώσει στο φορτηγό αυτοκίνητο, θα μεταφέρει με ασφάλεια όλα τα αντικείμενα του Παραρτήματος Α΄,  τα οποία θα είναι ήδη συσκευασμένα από τον ΕΛΟΤ (πλην των φωτοτυπικών μηχανημάτων, των Η/Υ, εκτυπωτών, fax και του συστήματος τηλεδιάσκεψης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄) τα οποία θα συσκευάσει ο ανάδοχος), στη συνέχεια θα τα εκφορτώσει, θα τα ανεβάσει στο νέο κτίριο και θα τα τοποθετήσει στις ακριβείς θέσεις και σημεία που θα του υποδείξει ο ΕΛΟΤ.

Οι υπηρεσίες του ΕΛΟΤ Α.Ε. που πρόκειται να μεταστεγασθούν είναι οι εξής:
1. Όλος ο εξοπλισμός των γραφείων του ΕΛΟΤ Α.Ε. από το πενταόροφο  κτίριο της οδού Αχαρνών 313 Κ. Πατήσια στους 3 ορόφους, δώμα και τα 2 υπόγεια του κτιρίου επί της Λ. Κηφισού 50 και Σπερχειάδος.     
2. Όλος ο εργαστηριακός εξοπλισμός των εργαστηρίων του ΕΛΟΤ Α.Ε. από τον 2Ο όροφο της οδού Κολωνού 12-14-Αθήνα στο 1o και 2o υπόγειο του κτιρίου επί της Λ. Κηφισού 50 και Σπερχειάδος.     
Απαραίτητα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τηλεσκοπικοί γερανοί ανυψωτικής ικανότητας 2 τόνων ειδικά για τα βαριά μηχανήματα του εργαστηριακού εξοπλισμού.
Για την διακίνηση των προς μεταφορά μηχανημάτων εσωτερικά στους χώρους των εργαστηρίων απαιτείται περονοφόρο όχημα ή χειροκίνητο όχημα (κλαρκ).
Σημειώνεται ότι στο νέο κτίριο υπάρχει ράμπα οχημάτων από την οδό Σπερχειάδος η οποία οδηγεί στο 1ο υπόγειο του κτιρίου.
 Στο κτίριο υπάρχουν 3 ανελκυστήρες ήτοι:
Α-ένας μεγάλος 3 τόνων χωρητικότητας ενός Ι.Χ. αυτοκινήτου, ο οποίος έχει πρόσβαση από την οδό Σπερχειάδος (προς το ισόγειο του κτιρίου), και ο οποίος έχει διαδρομή από το Β΄ υπόγειο έως το αίθριο του 3ου ορόφου.
Επίσης η πρόσβαση του ανελκυστήρα μπορεί να γίνει από την ράμπα που οδηγεί στο 1ο υπόγειο.
Β-ένας 600 kg. χωρητικότητας 8 ατόμων  διαδρομής από Β΄ υπόγειο μέχρι και 3Ο όροφο
Γ-ένας 250 kg χωρητικότητας 3 ατόμων διαδρομής από το ισόγειο μέχρι και το δώμα.
με τα οποία είναι δυνατή η μεταφορά των αντικειμένων από το 1ο υπόγειο του νέου κτιρίου.
Το αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ όπου αναφέρεται ο κύριος εξοπλισμός που θα μεταφερθεί και εγκατασταθεί στο νέο κτίριο.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω παράρτημα Α δεν αναφέρει λεπτομερώς όλα τα αντικείμενα προς μεταφορά. Πλήρης εικόνα του αντικειμένου του διαγωνισμού είναι υποχρεωτικό να αποκτηθεί με επιτόπια επίσκεψη του υποψηφίου αναδόχου, όπως αναφέρεται παρακάτω, πριν την υποβολή της προσφοράς του, λαμβανομένων δηλαδή υπ΄όψιν όλων των ιδιαιτεροτήτων της μεταφοράς των κινητών πραγμάτων.

Στα πλαίσια αυτά καλείστε, εφόσον επιθυμείτε, να υποβάλετε τη σχετική προσφορά σας σε σφραγισμένο φάκελο το αργότερο μέχρι την 05/08/2010, ημέρα Πέμπτη και  ώρα 11.00 π.μ., στα κεντρικά γραφεία του ΕΛΟΤ Α.Ε. Αχαρνών 313-Κ. Πατήσια Τ.Κ. 111 45-Αθήνα.