Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Προκήρυξη για την επιλογή εξωτερικών συμβούλων

Προκήρυξη                                                                                                   

O Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Α.Ε. (ΕΛΟΤ Α.Ε.) προκηρύσσει την επιλογή εξωτερικών συμβούλων για το έργο που υλοποιεί στο πλαίσιο του προγράμματος South East Europe με τίτλο «ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ», και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά.