Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Προσφορά έκπτωσης απόκτησης προτύπων

O ΕΛΟΤ με το βλέμμα στραμμένο στην αγορά, θέτει υπόψη σας μια προσφορά προμήθειας προτύπων με έκπτωση:

Για αιτήματα προσφορών αγοράς προτύπων που θα πραγματοποιηθούν από τις 10 Νοεμβρίου 2022 μέχρι και τις 20 Νοεμβρίου 2022 και μετατραπούν αυτά σε παραγγελίες μέχρι και 25 Νοεμβρίου 2022, παρέχονται οι εξής εκπτώσεις:

Έκπτωση στα πρότυπα ΕΛΟΤ, ΕΛΟΤ ΕΝ, ΕΛΟΤ ISO & ΕΛΟΤ IEC : 20% επί των τιμών του τιμοκαταλόγου ΕΛΟΤ*

Επίσης συνεχίζονται οι προσφορές για την απόκτηση:

  1. Συλλογή 34 ΕΛΟΤ ΕΝ προτύπων που περιλαμβάνονται στο «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 41 / 2018 – ΦΕΚ Α 80 – 07/05/2018)» Πρότυπες δοκιμές πυραντίστασης για τον καθορισμό του δείκτη πυραντίστασης – αξίας 2356,00€  μόνο 500,00€ (στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 6%)
  2. Συλλογή 8 προτύπων που αναφέρονται στο κείμενο του ΠΔ 41_2018 «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» συνολικής αξίας 675,00€ προσφέρονται μόνο 500,00€ (στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 6%)
  3. Συλλογή ΕΛΟΤ ΕΝ 54 «Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού» που περιλαμβάνει 32 πρότυπα συνολικής αξίας 2513,00€ προσφέρονται μόνο 600,00€ (στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 6%)
  4. Συλλογή 28 ΕΛΟΤ ΕΝ προτύπων που περιλαμβάνονται στη «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 15/2014» συνολικής αξίας 1727,00€ προσφέρονται μόνο 400,00€ (στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 6%)

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα: 210 2120207|210|230 και για προσφορές|παραγγελίες, μπορείτε να αποστείλετε mail  στο sales@elot.gr

 

*Η συγκεκριμένη προσφορά δεν συνδυάζεται με άλλες εκπτώσεις (π.χ. ειδικές τιμές που ισχύουν για συλλογές Ευρωκωδίκων) ή προσφορές σε ισχύ και αφορά μόνο ηλεκτρονικά αντίγραφα (άδεια ενός χρήστη). Επίσης, στην προσφορά δεν περιλαμβάνονται οι Ελληνικές εκδόσεις των προτύπων ΕΛΟΤ 60364, EΛOT ΕΝ ISO 9000:2015, EΛOT ΕΝ ISO 9001:2015, EΛOT ΕΝ ISO 9004:2018, EΛOT ΕΝ ISO 14001:2015, καθώς και τα ΕΛΟΤ EN ISO 13485 Ε4:2016, ΕΛΟΤ EN ISO15189:2012,  ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17020, ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 Ε3:2017, ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065, ΕΛΟΤ EN ISO 19011 E3:2018, ΕΛΟΤ EN ISO 22000 E2:2018, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 27001:2017, ΕΛΟΤ ISO 31000:2018, ΕΛΟΤ ISO 37001:2017, ΕΛΟΤ ISO 45001:2018, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO50001:2018.