Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Προσφορά συλλογών Ευρωκωδίκων στα μέλη του ΣΠΜΕ και σε τεχνικά γραφεία

Ο ΕΛΟΤ αποφάσισε να διαθέσει συλλογές των Ευρωκωδίκων στα μέλη του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας και σε τεχνικά γραφεία σε σημαντικά χαμηλότερη τιμή από αυτή που είχε ανακοινωθεί έως σήμερα. Η προσφορά του ΕΛΟΤ έχει ως εξής:

Μικρή Συλλογή η οποία περιλαμβάνει τους Ευρωκώδικες ΕΚ0, ΕΚ1, ΕΚ2 και ΕΚ8 μαζί με τα αντίστοιχα εθνικά προσαρτήματα σε ηλεκτρονική μορφή και στην ελληνική γλώσσα. Η τιμή διάθεσης της Μικρής Συλλογής είναι:

·         180€ για τα φυσικά πρόσωπα. Η έκδοση αυτή προσφέρεται μόνο για ανάγνωση, χωρίς δυνατότητα εκτύπωσης. Ο αγοραστής παραλαμβάνει μία (1) άδεια χρήσης για έναν υπολογιστή με δικαίωμα ανοίγματος των αρχείων σε δεύτερο υπολογιστή μόνο για εφεδρική χρήση.

·         360€ για τα νομικά πρόσωπα. Η έκδοση αυτή προσφέρεται μόνο για ανάγνωση, χωρίς δυνατότητα εκτύπωσης. Ο αγοραστής παραλαμβάνει μία (1) άδεια χρήσης για πέντε (5) υπολογιστές με δικαίωμα ανοίγματος των αρχείων σε άλλους πέντε (5) υπολογιστές μόνο για εφεδρική χρήση.

Πλήρης Συλλογή η οποία περιλαμβάνει τους Ευρωκώδικες ΕΚ0 έως ΕΚ9 μαζί με τα αντίστοιχα εθνικά προσαρτήματα σε ηλεκτρονική μορφή και στην ελληνική γλώσσα. Η τιμή διάθεσης της Πλήρους Συλλογής είναι:

·         360€ για τα φυσικά πρόσωπα. Η έκδοση αυτή προσφέρεται μόνο για ανάγνωση, χωρίς δυνατότητα εκτύπωσης. Ο αγοραστής παραλαμβάνει μία (1) άδεια χρήσης για έναν υπολογιστή με δικαίωμα ανοίγματος των αρχείων σε δεύτερο υπολογιστή μόνο για εφεδρική χρήση.

·         540€ για τα νομικά πρόσωπα. Η έκδοση αυτή προσφέρεται μόνο για ανάγνωση, χωρίς δυνατότητα εκτύπωσης. Ο αγοραστής παραλαμβάνει μία (1) άδεια χρήσης για πέντε (5) υπολογιστές με δικαίωμα ανοίγματος των αρχείων σε άλλους πέντε (5) υπολογιστές μόνο για εφεδρική χρήση.

Ετήσια συνδρομή για την ανανέωση των κειμένων 20€/έτος.

Προϋπόθεση για να ισχύσει η παρούσα προσφορά είναι να γίνουν 5000 προεγγραφές. Προεγγραφές γίνονται από 23.12.2011.

Η προσφορά θα ισχύσει για σύντομο χρονικό διάστημα.

Πληροφορίες και λεπτομέρειες για τον τρόπο προεγγραφής και αγοράς των Ευρωκωδίκων παρέχονται ακολούθως.