Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Προσκλήσεις για υποβολή οικονομικών προσφορών

Προσκλήσεις για υποβολή οικονομικών προσφορών

 

Το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο φορέα να υποβάλει, έως την Δευτέρα  30 Μαρτίου 2020 και ώρα 12.00, οικονομικές προσφορές για:

α) τη μετατροπή σε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ΕΛΠ) των οικονομικών καταστάσεων του ΕΣΥΠ χρήσης 2019 και
β) τον τακτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του ΕΣΥΠ διαχειριστικής χρήσης 2019.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στα κατωτέρω έγγραφα.