Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αίθουσα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), στο πλαίσιο του προγράμματος South East Europe -GSR Model, προτίθεται να προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση για την παροχή συνεδριακού χώρου ξενοδοχείου προεκτιμώμενης δαπάνης 5.000 € πλέον ΦΠΑ σύμφωνα με τα ακόλουθα:

Συνεδριακός χώρος ξενοδοχείου
Ημερομηνία: 2012-09-11
Τόπος: Αθήνα, Κέντρο
Ώρες: 10:00 – 17:00
Χωρητικότητα Αίθουσας: 150 – 200 άτομα
Εξοπλισμός: Όλος ο απαραίτητος οπτικοακουστικός εξοπλισμός (ηχητική εγκατάσταση, οθόνη προβολής, data projector)
Διαλλείματα για καφέ & Γεύμα
Ημερομηνία: 2012-09-10
Τόπος: Αθήνα, Κέντρο
Ώρες: 10:00 – 17:00
Χωρητικότητα Αίθουσας: 20 -30 άτομα
Εξοπλισμός: Όλος ο απαραίτητος οπτικοακουστικός εξοπλισμός (ηχητική εγκατάσταση, οθόνη προβολής, data projector)
Διαλλείματα για καφέ & Γεύμα
Εκτιμάται ότι για τις ανάγκες του συνεδρίου θα υπάρξει ζήτηση για τουλάχιστον 15 – 20 δωμάτια
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης υποβάλλοντας τα απαραίτητα έγγραφα στο πρωτόκολλο του ΕΛΟΤ.
Πληροφορίες: Δ. Λαλουδάκη / Ρ. Παντελοπούλου στα 2102120324 / 2102120311