Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ειδικούς – εμπειρογνώμονες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για Ειδικούς – Εμπειρογνώμονες

οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις παρακάτω Ειδικές Ομάδες Έργου:

Α. Ειδική Ομάδα Έργου για Προδιαγραφές Τεχνικών Έργων στους τομείς: 01-Κατασκευές από σκυρόδεμα, 14-Έργα αποκατάστασης ζημιών κατασκευών
Β. Ειδική Ομάδα Έργου για Προδιαγραφές Τεχνικών Έργων στους τομείς: 02-Χωματουργικές εργασίες, 05-Έργα Οδοποιίας, 06-Έργα Αεροδρομίων, 07-Σιδηροδρομικά έργα
Γ. Ειδική Ομάδα Έργου για Προδιαγραφές Τεχνικών Έργων στους τομείς: 03-Δομικές εργασίες κτιρίων, 10-Έργα πρασίνου, 15-Καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποξηλώσεις
Δ. Ειδική Ομάδα Έργου για Προδιαγραφές Τεχνικών Έργων στους τομείς: 04-Η/Μ έργα
Ε. Ειδική Ομάδα Έργου για Προδιαγραφές Τεχνικών Έργων στους τομείς: 08-Υδραυλικά έργα, 09-Λιμενικά και λοιπά θαλάσσια έργα
Στ. Ειδική Ομάδα Έργου για Προδιαγραφές Τεχνικών Έργων στους τομείς: 11-Γεωτεχνικές εργασίες, 12-Σήραγγες, 13-Κατασκευή φραγμάτων

Ημερομηνία δημοσιοποίησης: 2009-07-31

Τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 2009-09-04

1. Γενικές πληροφορίες
Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) στα πλαίσια έργου που του ανατέθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος , Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, πρόκειται να μεταφέρει στην Ελληνική Τυποποίηση ως Ελληνικές Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ) τα κείμενα των Προσωρινών Τεχνικών Προδιαγραφών Έργων (ΠΕΤΕΠ), που έχουν εκπονηθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ). Προκειμένου να δοθεί σε αυτά τα κείμενα ο χαρακτήρας «Ελληνικής  Προδιαγραφής», απαιτείται, μεταξύ άλλων, να ελεγχθούν και να επικαιροποιηθούν οι αναφορές σε Διεθνή, Ευρωπαϊκά και Εθνικά Πρότυπα που υπάρχουν σε αυτά, να ομογενοποιηθεί η ορολογία, να λάβουν το μορφότυπο των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών και να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός για τη συντήρησή τους και επικαιροποίησή τους.  Για την υποβοήθησή του σε αυτές τις εργασίες, ο ΕΛΟΤ προτίθεται να συγκροτήσει Ειδικές Ομάδες Έργου με εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα αναλάβουν εξειδικευμένες δράσεις.

2. Περιγραφή έργου προς ανάθεση
Η πρόσκληση αυτή, γίνεται σύμφωνα με την απόφαση  υπ’αριθμ. 117-05/2005-10-19 απόφαση του Δ.Σ του ΕΛΟΤ και με το παράρτημα Δ΄ του Κανονισμού Σύστασης και Λειτουργίας των Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης και απευθύνεται σε ειδικούς / εμπειρογνώμονες ως προς το αντικείμενο των έργων.
 
Οι Εμπειρογνώμονες που θα επιλεγούν θα αποτελέσουν τις Ειδικές Ομάδες Έργου Α, Β, Γ, Δ, Ε, Στ.
 
Η μόνη διαφορά μεταξύ των διαφόρων αυτών Ομάδων Έργου είναι το επιστημονικό πεδίο των Προδιαγραφών που θα εξετάσουν, το οποίο συνοπτικά είναι αυτό που αναφέρεται στο τίτλο της παρούσας πρόσκλησης.

Σε κάθε Ειδική Ομάδα Έργου (ΕΟΕ) θα παραδοθούν τα κείμενα των ΠΕΤΕΠ που αντιστοιχούν στους τομείς που εξετάζει η συγκεκριμένη Ομάδα. Η ΕΟΕ ακολούθως έχει ως έργο τον έλεγχο και την ενημέρωση των αναφορών σε Ευρωπαϊκά, Διεθνή και Εθνικά Πρότυπα, τον έλεγχο της χρησιμοποιούμενης ορολογίας με σκοπό να χρησιμοποιηθεί η τυποποιημένη ορολογία του ΕΛΟΤ όπου αυτό είναι δυνατό, με χρήση των εργαλείων ορολογίας που ο ΕΛΟΤ διαθέτει. Ακολούθως, όταν η ΕΟΕ βεβαιωθεί ότι το κείμενο χρησιμοποιεί τις κατάλληλες τυποποιητικές αναφορές και την τυποποιημένη ορολογία, δημιουργεί πίνακα των μεταβολών (αναφορών ή ορολογίας) που επήλθαν στο κείμενο. Κατόπιν  γίνεται η μορφοποίηση του κειμένου ώστε να αποκτήσει  τον μορφότυπο Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής. Τέλος, η ΕΟΕ υποβάλλει το διαμορφωμένο τελικά κείμενο, μαζί με τον πίνακα των μεταβολών που έγιναν, στην αρμόδια Τεχνική Επιτροπή  ΕΛΟΤ /ΤΕ 99 για έγκριση.   Το έργο κάθε  ΕΟΕ ολοκληρώνεται μόλις η ΕΛΟΤ ΤΕ99 εγκρίνει όλα τα κείμενα που ανήκουν στον τομέα της. Η ΕΛΟΤ ΤΕ99 μπορεί να αναπέμψει σε ΕΟΕ κείμενο με τις μεταβολές του οποίου δεν συμφωνεί. Η αναπομπή συνοδεύεται από οδηγίες της ΕΛΟΤ ΤΕ99 για τον τρόπο με τον οποίο η ΕΟΕ θα χειρισθεί το κείμενο και τις μεταβολές του εφεξής.

Το έργο κάθε ΕΟΕ, ανεξάρτητα από τα παραπάνω λήγει στις 2009-12-07 , διάστημα μέσα στο οποίο κάθε ΕΟΕ πρέπει να φροντίσει να λάβει την έγκριση της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 για τα κείμενά της.
 
Κάθε ΕΟΕ θα αποτελείται από τρείς εμπειρογνώμονες, ένας από τους οποίους θα έχει το ρόλο και του συντονιστή και  μία γραμματέα.  Ο ΕΛΟΤ διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει ή να μειώσει κατά την κρίση του τον αριθμό των μελών κάθε ΕΟΕ.  Κάθε ΕΟΕ θα μπορεί να εργάζεται και στις εγκαταστάσεις του  ΕΛΟΤ κατά τις εργάσιμες ώρες του ΕΛΟΤ και να συνεργάζεται με το προσωπικό του και ιδιαίτερα το προσωπικό της Διεύθυνσης Τυποποίησης, να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό του ΕΛΟΤ για την εκτέλεση των καθηκόντων της, χωρίς να υπόκειται σε κανένα περιορισμό ή υποχρέωση τήρησης ωραρίου εργασίας ή οποιουδήποτε άλλου περιορισμού ή καθήκοντος που αναφέρεται στο μόνιμο ή έκτακτο προσωπικό του ΕΛΟΤ.  Σημαντικό μέρος των εργασιών καθώς και της επικοινωνίας μεταξύ εμπειρογνωμόνων και ΕΛΟΤ θα γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο.
 
Σε κάθε περίπτωση θα υπογραφεί σχετική σύμβαση του ΕΛΟΤ με κάθε μέλος των Ειδικών Ομάδων Έργου, που θα επιλεγεί.

3. Περιγραφή έργου για τον συντονιστή, το μέλος, τη γραμματεία της ΕΟΕ.
Κάθε ΕΟΕ θα έχει μέλη, τα οποία θα διαθέτουν σωρευτικά τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

– Γνώση  του πεδίου εφαρμογής και του τρόπου ενημέρωσης των προτύπων και των τυποποιητικών αναφορών
– Γνώση του τρόπου μορφοποίησης των τυποποιητικών κειμένων
– Γνώση του τεχνικού αντικειμένου κάθε τομέα
– Γνώση της τυποποιημένης ορολογίας ή/και της χρήσης των εργαλείων ορολογίας του ΕΛΟΤ.

Τα μέλη θα επιλεγούν προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ρόλοι που περιγράφονται παρακάτω (Συντονιστή, μέλους, γραμματέα) μπορούν να αναληφθούν πλήρως από αυτά.

Έργο του συντονιστή κάθε ΕΟΕ θα είναι, πέραν του μέλους, η παραλαβή και η διανομή  των ΠΕΤΕΠ ανά κατηγορία στα μέλη της ΕΟΕ, η έγκαιρη συγκέντρωση των διορθώσεων και των σχολίων από κάθε μέλος της ΕΟΕ,  η παράδοση των διορθώσεων στον ή στους γραμματείς της ΕΟΕ για ενσωμάτωση και μορφοποίηση, και, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της ΕΟΕ, ο  τελικός έλεγχος της Ελληνικής Προδιαγραφής και η εισήγηση στην ΤΕ99 περί της εγκρίσεως της Ελληνικής Προδιαγραφής ή η αναζήτηση οδηγιών από την ΤΕ99 για περαιτέρω διόρθωση της ΠΕΤΕΠ.

Έργο του μέλους της ΕΟΕ θα είναι, μεταξύ άλλων, η διόρθωση των αναφορών σε Πρότυπα μέσα στις ΠΕΤΕΠ και η δημιουργία ενός μηχανισμού διευκόλυνσης της συντήρησης των αναφορών αυτών. Επίσης έργο του θα είναι η αναγνώριση τυχόντος εμφανούς τεχνικού λάθους στο κείμενο των ΠΕΤΕΠ ή κακής αναφοράς σε Πρότυπα ή Κανονισμούς. Τέλος έργο του θα είναι η χρήση ενιαίας ορολογίας στην περιγραφή του κειμένου των ΠΕΤΕΠ, με τη χρήση της τυποποιημένης ορολογίας του ΕΛΟΤ και των αντίστοιχων εργαλείων που την περιέχουν. Παραδίδει την εργασία του στον συντονιστή, μαζί με πίνακα μεταβολών. Επισημαίνει τυχούσες ανάγκες για παραγωγή πρόσθετης ορολογίας, πέραν αυτής που διαθέτει ο ΕΛΟΤ και την θέτει προς έγκριση στον ΕΛΟΤ και την ΤΕ99.

Έργο της γραμματείας της ΕΟΕ θα είναι, μεταξύ άλλων, η μορφοποίηση των κειμένων των ΠΕΤΕΠ σύμφωνα με τον μορφότυπο των Ελληνικών Προτύπων / προδιαγραφών, η διόρθωση κάθε λάθους που επισημαίνεται από των συντονιστή  της ΕΟΕ και η τελική διάθεση της Ελληνικής Προδιαγραφής σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή με σκοπό να εγκριθεί αυτή από την ΤΕ ή τον ΕΛΟΤ ή για όποια άλλη διαδικασία της ζητηθεί. Επίσης, η ενημέρωση των βάσεων ορολογίας του ΕΛΟΤ με την ορολογία που θα προκύψει από την επεξεργασία των ΠΕΤΕΠ.

4. Διαδικασία επιλογής
Η υποβολή αιτήσεων ενδιαφέροντος ολοκληρώνεται στις 2009-09-04.
Η επιλογή θα γίνει από την αρμόδια Τεχνική Επιτροπή (ΕΛΟΤ/ΤΕ 99) εντός 5 εργασίμων ημερών,  περίπου,  από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενδιαφέροντος.

5. Διάρκεια έργου
Το έργο κάθε ΕΟΕ θα διαρκέσει έως τις 7-12-2009. Θα υπογραφεί συμφωνητικό μεταξύ του ΕΛΟΤ και των επιλεχθέντων ειδικών – εμπειρογνωμόνων όπου θα καθορίζονται λεπτομερείς προδιαγραφές του έργου, το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο καλούνται να εκτελέσουν το έργο τους, με όλες τις απαραίτητες ρήτρες διασφάλισης και εχεμύθειας,  καθώς και τον ακριβή τρόπο πληρωμής τους.

6. Αμοιβή εμπειρογνωμόνων έργου
Η αμοιβή επιμέλειας και διόρθωσης κάθε ΠΕΤΕΠ ανέρχεται σε 160 € / ΠΕΤΕΠ, η αμοιβή μορφοποίησης σε 40 € / ΠΕΤΕΠ, ενώ ο Συντονιστής για το ρόλο του θα λάβει πρόσθετη εφάπαξ αμοιβή 1.000 €.  Στα ως άνω ποσά δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ.

7. Απαιτούμενα ελάχιστα προσόντα για τους εμπειρογνώμονες
7.1 Πτυχίο Α.Ε.Ι. Μεταπτυχιακοί τίτλοι στο αντικείμενο και στις εξειδικεύσεις του έργου θα ληφθούν υπόψη.
7.2 Άριστη γνώση της Αγγλικής. Προαιρετικά, επιθυμητή η καλή γνώση της Γαλλικής ή Γερμανικής.
7.3 Τα μέλη πρέπει να διαθέτουν εμπειρία  τουλάχιστον σε έναν από τους τομείς των ΕΟΕ.
 
Η εμπειρία αυτή πρέπει να τεκμηριώνεται από προηγούμενες εργασίες ή έργα ανά τομέα. Η επιλογή των μελών θα γίνει και με κριτήριο την πληρότητα των ΕΟΕ ως προς τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτουν τα μέλη καθεμιάς. Υποψηφιότητα μπορεί να τεθεί και για παραπάνω από μία ΕΟΕ, ωστόσο η επιλογή του ΕΛΟΤ που θα κατατάξει τον εμπειρογνώμονα σε μια ΕΟΕ,  δεν θα μπορεί να αμφισβητηθεί.
 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν χρονική διαθεσιμότητα καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης με τον ΕΛΟΤ (Σεπτέμβριο – Δεκέμβριο 09).

8. Υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος και απαιτούμενα δικαιολογητικά
Η αίτηση ενδιαφέροντος πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα απαιτούμενα δικαιολογητικά
 
– Αίτηση συμμετοχής στην ΕΟΕ ή στις ΕΟΕ  που  επιθυμούν να επιλεγούν.
– Δήλωση ότι ο ΕΛΟΤ μπορεί να τους κατατάξει σε οποιαδήποτε από τις ΕΟΕ που δήλωσαν.
– Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
– Υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος
– Υπεύθυνη δήλωση χρονικής διαθεσιμότητας (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω ενότητα 7).
 
Η αίτηση υποβάλλεται στον ΕΛΟΤ/Διεύθυνση Τυποποίησης, Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα (υπόψη κας. Μ. Βερυκίου τηλ. 210-2120108) ή στην ηλεκτρονική Δ/νση mdv@elot.gr το αργότερο μέχρι  την  Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2009. Ο ΕΛΟΤ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επιβεβαίωση στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος κατά την κρίση του.

 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
 
Ιωάννης Χ. Μάτσας