Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκτυπώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), στο πλαίσιο του προγράμματος South East Europe -GSR Model, προτίθεται να προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση εκτύπωσης εγχειριδίου προεκτιμώμενης δαπάνης 7.500 € πλέον ΦΠΑ σύμφωνα με τα ακόλουθα:
Αριθμός σελίδων: 120 – 150
Χρώμα: Πολυχρωμία
Αριθμός αντιτύπων: 2000
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης υποβάλλοντας τα απαραίτητα έγγραφα στο πρωτόκολλο του ΕΛΟΤ.
Πληροφορίες: Δ. Λαλουδάκη / Ρ. Παντελοπούλου στα 2102120324 / 2102120311