Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταφράσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), στο πλαίσιο του προγράμματος South East Europe -GSR Model, προτίθεται να προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση για την παροχή διερμηνείας προεκτιμώμενης δαπάνης 1.500 € πλέον ΦΠΑ σύμφωνα με τα ακόλουθα:
Υπηρεσίες Διερμηνείας
Υπηρεσίες  και εξοπλισμό για διερμηνεία ελληνικά – αγγλικά, εκτιμώμενης διάρκειας 7 ωρών, για τις 2012-09-11
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης υποβάλλοντας τα απαραίτητα έγγραφα στο πρωτόκολλο του ΕΛΟΤ.
Πληροφορίες: Δ. Λαλουδάκη / Ρ. Παντελοπούλου στα 2102120324 / 2102120311