Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για τη σύναψη σύμβασης με ειδικό εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση του Παραδοτέου Π 5.3

«Προτάσεις για παρεμβάσεις  στο νομοθετικό πλαίσιο» του χρηματοδοτούμενου έργου ΕΤΑΚ με τίτλο «Ανάπτυξη Μεθοδολογίας διαδικασιών διαχείρισης ΟΤΚΖ και τα οφέλη από την αξιοποίηση του υπολείμματος τεμαχισμού» και ακρωνύμιο «REVIVAL»