Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Σύναψη Σύμβασης

Το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΑΛΜ ΕΛΟΤ) προσκαλεί έναν Ειδικό Εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση του Παραδοτέου Π5.4 για την  «Προ-μελέτη τυποποίησης προτύπου απορρύπανσης ΟΤΚΖ » ο οποίος θα διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της επισυναπτόμενης πρόσκλησης.