Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου», στο πλαίσιο του υποέργου 1 της Πράξης «Αναβάθμιση και Διεύρυνση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών Ποιότητας του ΕΣΥΠ στις Ελληνικές Επιχειρήσεις»