Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση – Ισολογισμός 2012

Kατόπιν της υπ΄αριθμ. ΔΕΣΥΠ/62/13 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΥΠ ως καθολικού διαδόχου της ΕΛΟΤ Α.Ε. δυνάμει του άρθρου 6 Ν. 4109/13,  που ελήφθη στην 8η Συνεδρίασή του της 17ης Ιουνίου 2013,  καλείται σύμφωνα με το κ.ν.  2190/1920 και τα άρθρα 10 και 11 του καταστατικού της εταιρείας (Π.Δ. 155/97, όπως τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε  και ισχύει), το Ελληνικό Δημόσιο ως μόνος μέτοχος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Α.Ε.», σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 16 Ιουλίου 2013,  ημέρα Τρίτη  και ώρα 12.00μμ στην έδρα της εταιρείας ( Λεωφ.  Κηφισού  50,  στο Περιστέρι).