Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Πρόσκληση συμμετοχής τεχνικών εμπειρογνωμόνων στη νέα συγκρότηση Ομάδων Εργασίας της τεχνικής επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ 20 «Σκυρόδεμα»

Πρόσκληση συμμετοχής τεχνικών εμπειρογνωμόνων στη νέα συγκρότηση
Ομάδων Εργασίας της τεχνικής επιτροπής ΕΛΟΤ /ΤΕ 20 «Σκυρόδεμα»

 

Η τεχνική επιτροπή ΕΛΟΤ /ΤΕ 20 «Σκυρόδεμα» στην συνεδρίαση που διεξήχθη στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας την 05.03.2019, διαπίστωσε την αναγκαιότητα συγκρότησης νέων Ομάδων Εργασίας για την άμεση προώθηση του εθνικού τυποποιητικού έργου σχετικά με την εφαρμογή κύριων ευρωπαϊκών προτύπων στη χώρα μας σχετικά με:
«την παραγωγή, πιστοποίηση και κατασκευή έργων από σκυρόδεμα καθώς και την διάγνωση, ανθεκτικότητα και επισκευή έργων από σκυρόδεμα».

Με βάση τα προαναφερόμενα, στις νέες ομάδες εργασίας καλούνται να συμμετάσχουν εμπειρογνώμονες που να έχουν συναφή εμπειρία και γνώση στα προαναφερόμενα αντικείμενα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι εμπειρογνώμονες συμμετέχουν αμισθί.

Οι νέες υπό συγκρότηση ομάδες είναι:

1.       Ομάδα εργασίας (ΟΕ 1) αναμόρφωσης σχεδίου Εθνικού Προσαρτήματος στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206 «Προδιαγραφή, επιδόσεις, παραγωγή και συμμόρφωση» με βάση τις εξελίξεις στα ευρωπαϊκά πρότυπα σκυροδέματος σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στην Τεχνική Οδηγία CEN/TR 15868 : Ισχύουσες διατάξεις στα Κράτη Μέλη σε συνδυασμό με το πρότυπο ΕΝ 206.

2.       Ομάδα εργασίας (ΟΕ 2) αναμόρφωσης του σχεδίου Εθνικού Προσαρτήματος στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13670 «Εκτέλεση Έργων από σκυρόδεμα» με βάση τις εξελίξεις στα ευρωπαϊκά πρότυπα σκυροδέματος και σχεδιασμού έργων από σκυρόδεμα σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στην Τεχνική Οδηγία CEN/TR 15868.

3.       Ομάδα εργασίας (ΟΕ 3) για την εκπόνηση Οδηγίας Εφαρμογής: Αξιολόγηση, επιλογή και εφαρμογή μεθόδων συντήρησης και επισκευών  σε υφιστάμενα έργα από σκυρόδεμα, σε συνδυασμό με τη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1504: Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή έργων από σκυρόδεμα (Μέρη 1-10).

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν έως 2019-03-29 την αίτησή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση elot_te20 [at] elot [dot] gr  επισυνάπτοντας:
1) Βιογραφικό τους σημείωμα που αναφέρει αναλυτικά την εμπειρία τους στο αντικείμενο της ΟΕ που ενδιαφέρονται
2) Δήλωση διαθεσιμότητα εργασίας στην προαγωγή του έργου της  αντίστοιχης ΟΕ

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από την ΕΛΟΤ/ΤΕ 20 που θα εισηγηθεί με τη σειρά της στη διοίκηση του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ για την έκδοση Απόφασης Συγκρότησης της κάθε Ομάδας Εργασίας.

Η Πρόεδρος της ΕΛΟΤ/ΤΕ 20                                Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Τώνια Μοροπούλου                                             Θεόδωρος Πάνου
Πρόεδρος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ,                             Προϊστάμενος τμήματος Δ. Υλικών &
Καθηγήτρια ΕΜΠ                                                 Κατασκευών ΔΤ/ ΕΛΟΤ
                                                                        Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ