Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Πρότυπα σε Δημόσια Κρίση

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης, στο πλαίσιο των διαδικασιών εκπόνησης και έκδοσης ευρωπαϊκών τυποποιητικών εγγράφων, υποβάλλει σε Δημόσια Κρίση τα σχέδια ευρωπαϊκών τυποποιητικών εγγράφων που παρατίθενται στη λίστα επιλογής.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ. σχετικά με τα σχέδια αυτά και συγκεκριμένα επί του κειμένου και του τεχνικού περιεχομένου καθώς και επισημάνσεις επί των νομοθετικών/κανονιστικών απαιτήσεων που ισχύουν στην Ελλάδα και έρχονται ενδεχομένως σε αντίθεση με το περιεχόμενο των κειμένων αυτών.

Για να ληφθούν υπόψη, οι παρατηρήσεις ή οι προτάσεις τροποποιήσεων κ.λ.π. πρέπει να είναι επώνυμες, αιτιολογημένες και να αποσταλούν στη Διεύθυνση Τυποποίησης του ΕΛΟΤ (με την ένδειξη: ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΡΙΣΗ – Σχόλια) το αργότερο ένα (1) μήνα πριν την καταληκτική ημερομηνία ψήφισης (αναγράφεται στις λεπτομέρειες κάθε σχεδίου ευρωπαϊκού τυποποιητικού κειμένου) συμπληρώνοντας το έντυπο υποβολής που παρατίθεται στον παρακάτω αντίστοιχο σύνδεσμο ή μέσω της online φόρμας υποβολής σχολίων που προσφέρεται στις λεπτομέρειες κάθε σχεδίου ευρωπαϊκού τυποποιητικού κειμένου.

Τα αναφερόμενα Σχέδια διατίθενται από τη βιβλιοθήκη του ΕΛΟΤ.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΣΥΠ
Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης
Κηφισού 50, 121 33 Περιστέρι

Διεύθυνση Τυποποίησης
Τηλ.: 210 2120 115
Τ/Ο.: 210 2120 131
Ηλ. Ταχ.: dtenq@elot.gr

Βιβλιοθήκη
Τηλ.: 210 2120 210, 210 2120 207
Τ/Ο.: 210 2120131

Λίστα προτύπων σε δημόσια κρίση

Παράδειγμα προτύπου σε δημόσια κρίση