Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Πρότυπο για την εκπαίδευση ξεναγών – Ελληνική έκδοση ΕΛΟΤ EN 15565

Πρότυπο για την εκπαίδευση ξεναγών – Ελληνική έκδοση ΕΛΟΤ EN 15565

 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ανακοινώνει την έκδοση στην ελληνική γλώσσα του ευρωπαϊκού προτύπου για τα προγράμματα σπουδών και την εκπαίδευση ξεναγών και ευχαριστεί την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξεναγών για τη ενεργό συμμετοχή της στην εκπόνηση του ευρωπαϊκού προτύπου ως εκπροσώπου ΕΛΟΤ και στην προετοιμασία της ελληνικής έκδοσης.

Το Πρότυπο περιλαμβάνει απαιτήσεις για
  τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις ελάχιστες ώρες θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης,
  τα μαθήματα κοινού κορμού για τη διαπολιτισμική γνώση στο ευρωπαϊκό πλαίσιο αξιών,
  τα μαθήματα τοπικής εξειδίκευσης για την παρουσίαση και γνωριμία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και τη
   βιωσιμότητα/αειφορία (
sustainability) του προορισμού,
  τους παρόχους εκπαίδευσης, τα εκπαιδευτικά μέσα και τους εκπαιδευτές, και
 την αξιολόγηση της επάρκειας με γραπτές και προφορικές εξετάσεις και επιδείξεις ξενάγησης.

Η έκδοση του προτύπου αποσκοπεί στη διασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών ξενάγησης και αναδεικνύει τη σημαντικότητα και το ρόλο των ξεναγών  στην προβολή της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της χώρας.

Το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 15565 μπορεί να αξιοποιηθεί στα εκπαιδευτικά προγράμματα των Σχολών Ξεναγών που λειτουργούν σήμερα σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.12360/12.07.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και Τουρισμού (ΦΕΚ 2532/Β /2017). Η ΚΥΑ καθορίζει ότι το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει 945 ώρες θεωρητικών μαθημάτων (κοινού κορμού και τοπικής εξειδίκευσης) και ένα ελάχιστο 65 ημερών πρακτικής εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικές εκδρομές στους σημαντικούς χώρους κληρονομιάς καθώς και το επίπεδο επάρκειας γλώσσας του ξεναγού που χρησιμοποιείται στην ξενάγηση επισκεπτών να είναι Γ2/C2.

Για περισσότερες πληροφορίες και παραγγελία του προτύπου μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στα τηλ. 210 2120210 και 207 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση  sales [at] elot [dot] gr.