Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Σχέδια ευρωπαϊκών τυποποιητικών εγγράφων για δημόσια κρίση

ΣΧΕΔΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΡΙΣΗ

«Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης, στο πλαίσιο των διαδικασιών εκπόνησης και έκδοσης ευρωπαϊκών τυποποιητικών εγγράφων, υποβάλλει σε Δημόσια Κρίση τα σχέδια ευρωπαϊκών τυποποιητικών εγγράφων που παρατίθενται στον παρακάτω κατάλογο.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ. σχετικά με τα σχέδια αυτά και συγκεκριμένα επί του κειμένου και του τεχνικού περιεχομένου καθώς και επισημάνσεις επί των νομοθετικών/κανονιστικών απαιτήσεων που ισχύουν στην Ελλάδα και έρχονται ενδεχομένως σε αντίθεση με το περιεχόμενο των κειμένων αυτών.

Για να ληφθούν υπόψη, οι παρατηρήσεις ή οι προτάσεις τροποποιήσεων κ.λπ. πρέπει να είναι επώνυμες, αιτιολογημένες και να αποσταλούν στη Διεύθυνση Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης του ΕΛΟΤ (με την ένδειξη: ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΡΙΣΗ – Σχόλια) το αργότερο μέχρι 28/2/2011, συμπληρώνοντας το έντυπο υποβολής σχολίων.

Το κείμενο των  αναφερόμενων Σχεδίων διατίθεται από τη Γραμματεία της Δ/νσης Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης του ΕΛΟΤ.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΛΟΤ
Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης

Λ.Κηφισού 50, 121 33 Περιστέρι

Γραμματεία Διεύθυνσης Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης
Τηλ.: 210 2120 106
Τ/Ο.: 210 2120 131
Ηλ. Ταχ.: dhtenq@elot.gr

 

Κατάλογος Σχεδίων τυποποιητικών  εγγράφων σε δημόσια κρίση

prEN 50132-5-1:2010Συστήματα συναγερμού – Συστήματα επιτήρησης CCTV για χρήση σε εφαρμογές ασφάλειας – Μέρος 5-1: Μετάδοση Video – Γενικές απαιτήσεις επίδοσης Video

prEN 50132-5-2:2010. Συστήματα συναγερμού – Συστήματα επιτήρησης CCTV για χρήση σε εφαρμογές ασφάλειας – Μέρος 5-2: Πρωτόκολλα μετάδοσης IP Video

prEN 61850-7-410:2010Δίκτυα και συστήματα επικοινωνιών για αυτοματισμό υπηρεσιών διανομής ενέργειας – Μέρος 7-410: Υδροηλεκτρικά εργοστάσια ισχύος – Επικοινωνία για παρακολούθηση και έλεγχο

EN 60335-1:2002/FprAG:2010Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης – Ασφάλεια – Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις

ETSI EN 301 842-2 V1.6.1:2010.  Ραδιοεξοπλισμός  VHF  ψηφιακής  ζεύξης αέρος-εδάφους (VDL) Τρόπου 4 – Τεχνικά χαρακτηριστικά και μέθοδοι μέτρησης για εδαφοπαγή εξοπλισμό – Μέρος 2: Γενική περιγραφή και στρώμα ζεύξης δεδομένων

ETSI EN 301 842-3 V1.3.1:2010Ραδιοεξοπλισμός VHF ψηφιακής ζεύξης αέρος-εδάφους (VDL) Τρόπου 4 – Τεχνικά χαρακτηριστικά και μέθοδοι μέτρησης για εδαφοπαγή εξοπλισμό – Μέρος 3: Πρόσθετες επόψεις ευρυεκπομπής

ETSI EN 302 842-2 V1.3.1:2010Ραδιοεξοπλισμός VHF ψηφιακής ζεύξης αέρος-εδάφους και αέρος-αέρος (VDL) Τρόπου 4 – Τεχνικά χαρακτηριστικά και μέθοδοι μέτρησης για αεροναυτικό κινητό (αερομεταφερόμενο) εξοπλισμό – Μέρος 2: Γενική περιγραφή και στρώμα ζεύξης δεδομένων

ETSI EN 302 842-3 V1.3.1:2010Ραδιοεξοπλισμός VHF ψηφιακής ζεύξης αέρος-εδάφους και αέρος-αέρος (VDL) Τρόπου 4 – Τεχνικά χαρακτηριστικά και μέθοδοι μέτρησης για αεροναυτικό κινητό (αερομεταφερόμενο) εξοπλισμό – Μέρος 3: Πρόσθετες επόψεις ευρυεκπομπής

ETSI EN 302 931 V1.0.0:2010Νοήμονα Συστήματα Μεταφοράς (ITS) – Οχηματικές Επικοινωνίες – Ορισμός Γεωγραφικής Περιοχής

ETSI EN 300 392-12-21 V1.4.0:2010Επίγειες Συγκαναλικές Ραδιοεπικοινωνίες (TETRA) – Φωνή και Δεδομένα (V+D) – Μέρος 12: Συμπληρωματικές υπηρεσίες στάδιο 3 – Υπομέρος 21: Ακρόαση Χώρου (AL)