Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Σχέδια Ευρωπαϊκών τυποποιητικών εγγράφων (Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης) για δημόσια κρίση

«Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης, στο πλαίσιο των διαδικασιών εκπόνησης και έκδοσης ευρωπαϊκών τυποποιητικών εγγράφων, υποβάλλει σε Δημόσια Κρίση τα σχέδια ευρωπαϊκών τυποποιητικών εγγράφων που παρατίθενται στον παρακάτω κατάλογο.
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ. σχετικά με τα σχέδια αυτά και συγκεκριμένα επί του κειμένου και του τεχνικού περιεχομένου καθώς και επισημάνσεις επί των νομοθετικών/κανονιστικών απαιτήσεων που ισχύουν στην Ελλάδα και έρχονται ενδεχομένως σε αντίθεση με το περιεχόμενο των κειμένων αυτών.
Για να ληφθούν υπόψη, οι παρατηρήσεις ή οι προτάσεις τροποποιήσεων κ.λπ. πρέπει να είναι επώνυμες, αιτιολογημένες και να αποσταλούν στη Διεύθυνση Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης του ΕΛΟΤ (με την ένδειξη: ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΡΙΣΗ – Σχόλια) το αργότερο μέχρι 2013/04/30, συμπληρώνοντας το έντυπο υποβολής σχολίων.
Το κείμενο των  αναφερόμενων Σχεδίων διατίθεται από τη Γραμματεία της Δ/νσης Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης του ΕΛΟΤ.

Στοιχεία Επικοινωνίας
ΕΛΟΤ
Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης

Λ.Κηφισού 50, 121 33 Περιστέρι
Γραμματεία Διεύθυνσης Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης
Τηλ.: 210 2120 106
Τ/Ο.: 210 2120 131
Ηλ. Ταχ.: dhtenq@elot.gr

Κατάλογος Σχεδίων τυποποιητικών  εγγράφων σε δημόσια κρίση

prEN 55011:2013 (fragment 3) Βιομηχανικός, επιστημονικός και ιατρικός (ISM) εξοπλισμός ραδιοσυχνότητας – Χαρακτηριστικά ηλεκτρομαγνητικών διαταραχών – Όρια και μέθοδοι μέτρησης – Συμπλήρωμα του CISPR 11 με τη μέθοδο APD και συσχετιζόμενα όρια για την αποτίμηση  διαταραχής διακύμανσης RF στην περιοχή άνω του 1 GHz
prEN 62703:2013 Έκφραση επίδοσης φθορισμομετρικών αναλυτών οξυγόνου σε ρευστά μέσα
prEN 62638:2013 Περιοδικός έλεγχος και έλεγχος μετά την επισκευή και τροποποίηση του ηλεκτρικού εξοπλισμού
PREN 55016-2-3:2010/FprA2:201X (fragment 1) Προδιαγραφή για συσκευές και μεθόδους μετρήσεων ραδιοδιαταραχής και ατρωσίας – Μέρος 2-3: Μέθοδοι μέτρησης διαταραχών και ατρωσίας – Μετρήσεις ακτινοβολούμενων διαταραχών
PREN 61000-3-2:2005/A3:201X (fragment 1,2,3) Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα  (ΕΜC) – Μέρος 3-2: Όρια – Όρια εκπομπών αρμονικού ρεύματος (ρεύμα εισόδου συσκευής <= 16 Α ανά φάση)
EN 60335-2-102:2006/prAA:2013 Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης – Ασφάλεια – Μέρος 2-102: Ειδικές απαιτήσεις για συσκευές καύσης με αέριο, λάδι και στερεό καύσιμο που έχουν ηλεκτρικές συνδέσεις
EN 60335-2-3:201X/prAA:2013 Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης – Ασφάλεια – Μέρος 2-3 :Ειδικές απαιτήσεις για ηλεκτρικά σίδερα
EN 60335-2-89:2010/prAA:2013 Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης – Ασφάλεια – Μέρος 2-89 :Ειδικές απαιτήσεις για επαγγελματικές συσκευές ψύξης με ενσωματωμένη ή απομακρυσμένη ψυκτική μονάδα συμπύκνωσης ή συμπιεστή