Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Σχέδια ευρωπαϊκών τυποποιητικών εγγράφων σε Δημόσια Κρίση – Έκδοση 28-11-2023

shedia protypon1

Σχέδια Ευρωπαϊκών Τυποποιητικών Εγγράφων σε Δημόσια Κρίση

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ), στο πλαίσιο των διαδικασιών εκπόνησης και έκδοσης ευρωπαϊκών τυποποιητικών εγγράφων, υποβάλλει σε δημόσια κρίση τα σχέδια ευρωπαϊκών τυποποιητικών εγγράφων που παρατίθενται στον συνημμένο κατάλογο. Ο κατάλογος επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κ.λπ. σχετικά με τα σχέδια αυτά και συγκεκριμένα επί του κειμένου και του τεχνικού περιεχομένου, καθώς και επισημάνσεις επί των νομοθετικών / κανονιστικών απαιτήσεων που ισχύουν στην Ελλάδα και έρχονται ενδεχομένως σε αντίθεση με το περιεχόμενο των κειμένων αυτών.

Για να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις ή οι προτάσεις τροποποιήσεων κ.λπ. πρέπει να είναι επώνυμες, αιτιολογημένες και να αποσταλούν στη Διεύθυνση Τυποποίησης του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ (με την ένδειξη: ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΡΙΣΗ – Σχόλια) το αργότερο ένα (1) μήνα πριν την ημερομηνία ψήφισης η οποία αναγράφεται δίπλα σε κάθε σχέδιο ευρωπαϊκού τυποποιητικού εγγράφου, συμπληρώνοντας το συνημμένο έντυπο υποβολής σχολίων.

Τα κείμενα των αναφερόμενων Σχεδίων, στην αγγλική γλώσσα, διατίθενται μετά από αίτησή σας στην ακόλουθη διεύθυνση :

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΣΥΠ | Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης
Διεύθυνση Τυποποίησης
Λ. Κηφισού 50, 121 33 Περιστέρι
Τηλ.: 210 2120 121
Τ/Ο: 210 2120 131
Ηλ. Ταχ.: dtenq [at] elot.gr