Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Συγκρότηση Μητρώου Ειδικών Επαληθευτών ορολογικής και μεταφραστικής εναρμόνισης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για συγκρότηση Μητρώου Ειδικών Επαληθευτών
ορολογικής και μεταφραστικής εναρμόνισης

 

Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2016-07-08

Ημερομηνία δημοσιοποίησης: 2016-06-02

Πρώτη προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων: 2016-07-01

 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), ως αυτοτελής λειτουργική μονάδα του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ), είναι ο Εθνικός Φορέας Τυποποίησης της Ελλάδας, θεσμοθετημένος και μοναδικός εκπρόσωπος της Ελλάδας στους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς Τυποποίησης. Ο ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ αξιοποιώντας ειδική πρόβλεψη των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης ανέλαβε με την απόφαση ΔΣ ΕΣΥΠ 159/16 την υλοποίηση μεταφραστικού έργου για τη έκδοση στην ελληνική γλώσσα, ευρωπαϊκών προτύπων που εξειδικεύουν βασικές απαιτήσεις ενωσιακού δικαίου, στις θεματικές ενότητες των Πινάκων 1 & 2 του Παραρτήματος.

Το έργο αυτό υλοποιείται με την ανάθεση σε Πάροχο Μεταφραστικών Υπηρεσιών της μετάφρασης και της μορφοτύπησης των τελικών παραδοτέων προτύπων προς έκδοση σύμφωνα με το μορφότυπο ΕΛΟΤ.

Για την αποδοχή των παραδοτέων προς έκδοση, ο ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ επαληθεύει την ορολογική και μεταφραστική εναρμόνιση των προτύπων ελέγχοντας την ισοδυναμία με το αγγλικό κείμενο αναφοράς και ειδικότερα την ορολογική, γλωσσική και προτυποτεχνική συνέπεια.

Για το σκοπό αυτό ο ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ προτίθεται να καταρτίσει Μητρώο Ειδικών Επαληθευτών οι οποίοι θα αναλάβουν τον έλεγχο αποδοχής των παραδοτέων του έργου στο θεματικό ή γνωστικό πεδίο των υπό μετάφραση προτύπων. Η ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες της επαλήθευσης της ορολογικής και μεταφραστικής εναρμόνισης και της ποιοτικής παραλαβής του 50% των παραδοτέων του έργου θα αποτελέσει τη βάση συμφωνίας και αποδοχής για την ολοκλήρωση και παραλαβή του συνόλου του έργου.

Για τη συμπλήρωση του Μητρώου Ειδικών Επαληθευτών ορολογικής και μεταφραστικής εναρμόνισης ο ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι εμπειρογνώμονες που επιλέγονται κατατάσσονται ανά πεδίο ενδιαφέροντός τους, εγγράφονται στο Μητρώο Ειδικών Επαληθευτών ΕΛΟΤ και αναλαμβάνουν επ΄αμοιβή, με ανάθεση ανά πρότυπο, το έργο επαλήθευσης των παραδοτέων προτύπων στο θεματικό πεδίο του ενδιαφέροντός τους. Σε κάθε περίπτωση για την υλοποίηση των εργασιών υπογράφεται σχετική Σύμβαση του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ με κάθε Ειδικό Επαληθευτή που θα επιλεγεί.

 

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ/Διεύθυνση Τυποποίησης, Λ. Κηφισού 50, 121 33 Περιστέρι (υπόψη κας Κίρκης Βελλή τηλ. 210-2120121) ή στην ηλεκτρονική Δ/νση kkb [at] elot.gr.

Η πρώτη αξιολόγηση για ένταξη στο Μητρώο θα λάβει υπόψη τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι και την Παρασκευή 1η Ιουλίου 2016.

Για επόμενη αξιολόγηση θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΕΛΟΤ.