Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Συμμετοχή του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ στο έργο DevOps του ERASMUS+

Συμμετοχή του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ στο έργο DevOps του ERASMUS+

 

Το ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ στο πλαίσιο δραστηριοποίησής του σε προ-τυποποιητικές ερευνητικές εργασίες συμμετέχει στο έργο DevOps του ERASMUS+ (Project No.: 601015-EPP-1-2018-1-EL-EPPKA2-SSA). Το Έργο θα υποστηρίξει τους εργαζόμενους στον τομέα των  έξυπνων πόλεων (smart cities) για την επαγγελματική τους ανάπτυξη και την εκπαίδευσή τους στην εφαρμογή της  μεθοδολογίας DevOps.

Το Έργο στοχεύει στα ακόλουθα:

●          Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και περιγραμμάτων ρόλων εργασίας των επαγγελματιών Smart Cities DevOps.
●          Σχεδιασμός και παράδοση
VET curricula συνδυάζοντας ψηφιακές και μεταφέρσιμες δεξιότητες, MOOC, ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων (OERs), ηλεκτρονική μάθηση, φυσική εκπαίδευση και εργασία βασισμένη στην εμπειρία.
●          Πιλοτική εκπαίδευση σε Κύπρο, Γερμανία, Ελλάδα και Ιταλία και αποτίμηση της εμπειρίας.
Δημιουργία και υποστήριξη κοινοτήτων εφαρμογής όπου οι επαγγελματίες, εκπαιδευτές, εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να εργάζονται από κοινού για την βελτίωση των Έξυπνων Πόλεων.
●          Συσχέτιση με τα Ευρωπαϊκά και Εθνικά Πλαίσια Προσόντων και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μονάδων για την επαγγελματική επιμόρφωση και εκπαίδευση και για τη διευκόλυνση της κινητικότητας και της αναγνώρισης.
●          Χρήση αναγνωρισμένων πλαισίων όπως
EQAVET και eCF για την εξασφάλιση ποιότητας και μεταφερσιμότητας.

Στο έργο συμμετέχουν οι κάτωθι εταίροι:

●          Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης, CitiesNet , Ελλάδα
●         
Educational Excellence Corporation Limited (EDEX), Anaptyxiaki Etaireia Lefkosias Ltd (ANEL), Κύπρος
●         
Centro Studi Citta Di Foligno Associazione (CSF), Associazione Stati Generali dellInnovazione (SGI), KDigitale (KDIGIT), Ιταλία
●         
Europaischer Verband Beruflicher Bildungstrager (EVBB), Hochschule der Wirtschaft für Management (HDWM), Bundesverband der Träger beruflicher Bildung e.V (BBB), Γερμανία
●         
ALL DIGITAL aisbl (AD), Βέλγιο

Συνεχής ενημέρωση για την πρόοδο και τα αποτελέσματα του Έργου, παρέχεται στoν ιστότοπο: http://devops.teilar.gr/.

 

Image removed.                                                              Image removed.