Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Συνάντηση εργασίας “Ποιότητα ορολογικών εργασιών στη μετάφραση”, 2019-01-18 – Παρουσιάσεις

Συνάντηση εργασίας “Ποιότητα ορολογικών εργασιών στη μετάφραση”

Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019

 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης πραγματοποίησε, την 18η Ιανουαρίου 2019, συνάντηση εργασίας για την ποιότητα των ορολογικών εργασιών, που αφορούν κυρίως τη διαχείριση των εννοιακών πληροφοριών στα μεταφραστέα κείμενα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (βλ. τα πρότυπα της επιτροπής τυποποίησης ISO TC 37 και ειδικότερα το ISO 704 ή ΕΛΟΤ 402 «Ορολογική εργασία – Αρχές και μέθοδοι»), στην οποία συμμετείχαν επιμελητές, μεταφραστές, στελέχη και συνεργάτες του ΕΛΟΤ στα μεταφραστικά έργα και στις επιτροπές Τυποποίησης.

Για την αποτελεσματική μετάφραση ειδικότερα σε ένα περιβάλλον μη τυποποιημένης χρήσης, με πολλαπλές αποδόσεις, απαιτείται εμβάθυνση, ανάπτυξη κριτικής ικανότητας και ελέγχου ποιότητας των ορολογικών πόρων και των ορολογικών και μεταφραστικών εργασιών.

Ο μεταφραστής θα πρέπει να είναι σε θέση:

α) να κατανοεί το υποκείμενο σύστημα εννοιών του μεταφραστέου κειμένου. Να αναγνωρίζει τις έννοιες και τις σχέσεις τους από τα διακριτικά τους χαρακτηριστικά και να αξιολογεί τις ορολογικές και εννοιακές πληροφορίες του κειμένου /συγκειμένου,
β) να αξιολογεί και να αξιοποιεί πιο αποτελεσματικά τους διαθέσιμους ορολογικούς πόρους, και
γ) να επιλέγει, με πιο μεθοδικό και συστηματικό τρόπο, τον κατάλληλο όρο υποδήλωσης της έννοιας με αποδεκτή διακινδύνευσης αστοχίας στην επικοινωνία.

Για τα χαρακτηριστικά και τη δημιουργία των εννοιών, τις σχέσεις τους και τα συστήματα εννοιών, τους ορισμούς εννοιών, την οροδοσία και τα συνήθη λάθη που συναντάμε στις μεταφράσεις μίλησε ο Κώστας Βαλεοντής, Φυσικός-Ηλεκτρονικός και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ).

Για την Ορογραφία, τα ορολογικά δεδομένα και την αξιολόγηση των ορολογικών πόρων μίλησε η Κατερίνα Τοράκη, Χημικός-Μηχανικός, Συντονίστρια ΕΛΟΤ/ΤΕ 21 «Ορολογία – Γλωσσικοί πόροι».

Ο Παναγιώτης Κριμπάς, Αναπλ. Καθηγητής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, παρουσίασε τα ζητήματα της ορολογικής και γλωσσικής επιμέλειας στις ελληνικές εκδόσεις προτύπων με εστίαση στη νομική ορολογία.

Η Μαβίνα Πανταζάρα, Γλωσσολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ, παρουσίασε τα ζητήματα μετάφρασης και συγκεκριμένα παραδείγματα ορογραφίας.

Τα μορφοσυντακτικά, σημασιολογικά και ορολογικά ζητήματα κατά την μετάφραση των προτύπων στην ελληνική γλώσσα παρουσίασε η Ελπίδα Λουπάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια στον Τομέα Μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ.

Ο ΕΛΟΤ ευχαριστεί τους εισηγητές και τους συνεργάτες του για τη σημαντική συνεισφορά τους στο έργο του.

Επισυνάπτονται:

1. Πρόγραμμα της συνάντησης με υπερσυνδέσμους προς τις ομιλίες/παρουσιάσεις των εισηγητών
2. Κατάλογοι
προτύπων ΕΛΟΤ για την ορολογία και την τεκμηρίωση και πληροφόρηση