Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Συνεδρίαση ΟΕ Τεχνικής Επιτροπής CENELEC TC215

Στις 10 και 11 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με χορηγία της εταιρείας I2QS, συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας «Σχεδιασμός καλωδίωσης» της CENELEC TC 215 “Ηλεκτροτεχνικές απόψεις τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και υπηρεσιών”. Ο ΕΛΟΤ λειτουργεί την αντίστοιχη ελληνική Τεχνική Επιτροπή, ΕΛΟΤ/ΤΕ 93 “Εσωτερικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατοικιών και κτιρίων” στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι από δημόσιους φορείς, την ακαδημαϊκή κοινότητα και από παραγωγικούς φορείς.
Ενδεικτικά πρότυπα της CENELEC TC 215 αποτελούν οι σειρές ΕΛΟΤ ΕΝ 50173 «Τεχνολογία πληροφοριών – Γένια-συστήματα καλωδιώσεων»  και ΕΛΟΤ ΕΝ 50174 «Τεχνολογία πληροφοριών – Εγκατάσταση καλωδίωσης» τα οποία αναφέρονται και στο ΦΕΚ 2776/15-10-2012 «Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών για τα εσωτερικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του άρθρου 30 (εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις) του Κτιριοδομικού Κανονισμού».
Ο ΕΛΟΤ ως εθνικός φορέας τυποποίησης και μέλος των CENCENELECISOIEC παρακολουθεί και συμμετέχει στις εργασίες τους προωθώντας τις ελληνικές θέσεις και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων και υπηρεσιών σε όλους τους τομείς της οικονομίας.