Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Συνεργασία ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ και KR Hellas για το Σχήμα Αξιολόγησης Συμμόρφωσης IECEx

Σύμβαση Συνεργασίας μεταξύ ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ και της KR Hellas για το Σχήμα Αξιολόγησης Συμμόρφωσης IECEx

 

Στις 26 Ιουνίου 2019 υπεγράφη Σύμβαση Συνεργασίας μεταξύ ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ και   KR Hellas, όπου στόχος της συμφωνίας είναι το μεν ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ να καταστεί μέλος του σχήματος αξιολόγησης της συμμόρφωσης για τις εκρήξιμες ατμόσφαιρες (IECEx) και να αντιπροσωπεύει το σύστημα αυτό στην Ελλάδα, η δε  KR Hellas να καταστεί εγκεκριμένος, μη αποκλειστικός οργανισμός πιστοποίησης (ExCB) στο πλαίσιο αυτού του σχήματος. 

Το ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ ως μέλος της IEC είναι ο μοναδικός Οργανισμός που μπορεί να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο σχήμα IECEx και να εγκρίνει την αίτηση της KR Hellas προκειμένου να εγκριθεί από την IECEx ως Οργανισμός Πιστοποίησης.

Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κι από άλλους φορείς αξιολόγησης της συμμόρφωσης για το εν λόγω σχήμα, τα εκάστοτε έξοδα συμμετοχής και λειτουργίας του σχήματος σε εθνικό επίπεδο θα κατανεμηθούν ισόποσα σε όλους τους φορείς, που συμμετέχουν στο σχήμα IECEx και τα οποία αναγράφονται στους όρους της εν λόγω Σύμβασης.

Από την πλευρά του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ υπέγραψε ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Παναγιώτης Χαρούπιας και από την πλευρά της  KR Hellas υπέγραψε ο Διαχειριστής κ. Shin Jeongdo.