Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Σύσταση Τεχνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ|ΤΕ 107 «Σύρματα περιέλιξης»

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΕΣΥΠ|ΕΛΟΤ κα Γεωργία Ρεμπούτσικα, στο πλαίσιο λειτουργίας Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης αλλά και της παρακολούθησης της τεχνολογικής εξέλιξης των τεχνολογιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ενέκρινε την σύσταση Τεχνικής Επιτροπής (ΤΕ) Τυποποίησης ΕΛΟΤ|ΤΕ 107 με  τίτλο: «Σύρματα περιέλιξης»

Στόχος αυτής της ΤΕ  είναι η εκπροσώπηση της Ελλάδας, στην διαμόρφωση και στην έγκριση συναφών προτύπων και σκοπός της είναι η ισχυροποίηση της Ελληνικής αλλά και ευρύτερα της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας καθώς και η ενίσχυση της ψήφου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εκπόνηση διεθνών προτύπων στο ευρύ πεδίο της IEC/TC 55 Winding Wires για το οποίο υπάρχει ενδιαφέρον από τις ελληνικές βιομηχανικές εταιρίες παραγωγής.

Την Τεχνική Επιτροπή θα πλαισιώσουν επιστήμονες ειδικοί στο αντικείμενό της, οι οποίοι θα βοηθήσουν στην γρήγορη και έγκαιρη εφαρμογή Προτύπων για τα «σύρματα περιέλιξης» στην Ελληνική βιομηχανία, οι οποίες θα επικαιροποιούν τις ηλεκτροτεχνικές τάσεις και απαιτήσεις, τόσο στις υφιστάμενες όσο και στις μελλοντικές εγκαταστάσεις παραγωγής τους δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος και στην ανθρώπινη ασφάλεια.