Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Το ΦΟΡΟΥΜ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ για την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ μια ευκαιρία για ενίσχυση της ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

fwto

fwto2

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες – 20 Ιανουαρίου 2023

ΤΟ ΦΟΡΟΥΜ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑ

Την Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου, οι Πρόεδροι της CEN και της CENELEC συμμετείχαν στην εναρκτήρια συνάντηση του Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου για την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση. Η εκδήλωση ήταν μια ευκαιρία να ξεκινήσει ένας συλλογικός προβληματισμός σχετικά με τις μελλοντικές προτεραιότητες τυποποίησης προς υποστήριξη των ευρωπαϊκών πολιτικών και της ενιαίας αγοράς.

Η συνάντηση, που φιλοξενήθηκε από τον Thierry Breton, Ευρωπαίο Επίτροπο για την Εσωτερική Αγορά, συγκέντρωσε 50 υψηλού επιπέδου εκπροσώπους από τη βιομηχανία, την πολιτική, την κοινωνία των πολιτών και την τυποποίηση. Η CEN και η CENELEC εκπροσωπήθηκαν, αντίστοιχα, από τον Πρόεδρο της CEN, Stefano Calzolari, και τον Πρόεδρο της CENELEC, Wolfgang Niedziella.

To Φόρουμ υψηλού επιπέδου για την ευρωπαϊκή τυποποίηση έχει σχεδιαστεί για να παρέχει συμβουλές στην Επιτροπή σχετικά με την πρόβλεψη των επικείμενων προτεραιοτήτων τυποποίησης και να συμβάλλει στον ρόλο της ΕΕ ως παγκόσμιου φορέα θέσπισης προτύπων. Επιδιώκει να συγκεντρώσει την ποικιλία της εμπειρογνωμοσύνης που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ανάπτυξη προτύπων και να προβάλει το προφίλ των θεμάτων τυποποίησης σε ένα ευρύτερο κοινό.

Το φόρουμ έχει εισαχθεί ως μέρος της νέας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Τυποποίησης που εισήχθη τον Φεβρουάριο του 2022 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η στρατηγική αναγνωρίζει τον ζωτικό ρόλο που διαδραματίζει η τυποποίηση στη διευκόλυνση της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς, στην προώθηση της καινοτομίας και στην ενίσχυση του ρόλου της Ευρώπης στο παγκόσμιο εμπόριο.

Η CEN και η CENELEC, δύο από τους επίσημα αναγνωρισμένους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης (ESOs – European Standardization Organizations), υποστηρίζουν αυτή την ευρωπαϊκή στρατηγική για την τυποποίηση και είναι έτοιμες να συνεργαστούν με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, τα κράτη μέλη και την Επιτροπή για την εδραίωση της ευρωπαϊκής τεχνογνωσίας στην τυποποίηση και τον καθορισμό του μέλλοντός της, προς όφελος της ΕΕ.

Συμμετέχοντας στο Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου, ο Stefano Calzolari, Πρόεδρος της CEN, είπε: «Τα πρότυπα ήταν πάντα ένα σημαντικό στοιχείο για την Ευρώπη, όπως μαρτυρεί η επιτυχία της Ενιαίας Αγοράς, η οποία φέτος γιορτάζει τα 30 χρόνια της. Τώρα, πρέπει να δούμε τα επόμενα 30 χρόνια, εστιάζοντας ιδιαίτερα στα πιο καινοτόμα έργα για να διασφαλίσουμε τη δύναμη της Ευρώπης και την ευημερία των πολιτών της. Χρειαζόμαστε πρότυπα που εκπονούνται τη σωστή στιγμή, στο σωστό επίπεδο, με τη σωστή ταχύτητα. Σε αυτόν το σκοπό, το Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου, μας παρέχει την ευκαιρία να εργαστούμε μαζί και να οικοδομήσουμε το μέλλον της τυποποίησης».

Ο Wolfgang Niedziella, Πρόεδρος της CENELEC,σχολίασε: «Στο τρέχον παγκόσμιο περιβάλλον, μια ανθεκτική Ενιαία Αγορά που υποστηρίζεται από ένα ισχυρό Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης είναι το κλειδί. Το Φόρουμ υψηλού επιπέδου είναι ζωτικής σημασίας για να μας βοηθήσει να προσδιορίσουμε  τις προτεραιότητες τυποποίησης για να επιτύχουμε τη διπλή ψηφιακή και πράσινη μετάβαση και μια ανταγωνιστική ενιαία αγορά. Μπορούμε να βοηθήσουμε την Ευρώπη να διαδραματίσει στρατηγικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο, αξιοποιώντας τις σχέσεις μας με τους διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης τον ISO και την IEC».

 

CEN και CENELEC

Η CEN (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης) και η CENELEC (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης) αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) ως Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Τυποποίησης που είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη προτύπων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τα μέλη της CEN και της CENELEC είναι οι Εθνικοί Φορείς Τυποποίησης και οι Εθνικές Ηλεκτροτεχνικές Επιτροπές 34 ευρωπαϊκών χωρών. Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (EN) και άλλα έγγραφα τυποποίησης που υιοθετήθηκαν από τη CEN και τη CENELEC, είναι αποδεκτά και αναγνωρίζονται σε όλες αυτές τις χώρες. Τα ευρωπαϊκά πρότυπα (EN) συμβάλλουν στη βελτίωση της ασφάλειας, στη βελτίωση της ποιότητας, στη διευκόλυνση του διασυνοριακού εμπορίου και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς. Η CEN και  η CENELEC εργάζονται για την προώθηση της διεθνούς ευθυγράμμισης των προτύπων στο πλαίσιο συμφωνιών τεχνικής συνεργασίας με τον ISO (Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης) και την IEC (Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή).

Ιστότοπος CEN και CENELEC: www.cencenelec.eu

Media contact:

Giovanni Collot

Project Manager Policy & Partnership CEN and CENELEC Management Center T: +32 474 98 21 17

email: gcollot@cencenel ec.eu Twitter:@Standards4EU