Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Τυποποιητικές εκδόσεις ISO-IEC στον τομέα των Έξυπνων και Βιώσιμων Πόλεων

Τυποποιητικές εκδόσεις ISOIEC στον τομέα των Έξυπνων και Βιώσιμων Πόλεων

Το ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ στο πλαίσιο δραστηριοποίησής του σε προ-τυποποιητικές ερευνητικές εργασίες συμμετέχει στο ‘Eργο “DevOps Competences for Smart Cities του ERASMUS + (Project No.: 601015-EPP-1-2018-1-ELEPPKA2-SSA)” με αντικείμενο την επαγγελματική ανάπτυξη και την εκπαίδευση στην εφαρμογή της  μεθοδολογίας DevOps στον τομέα των  Έξυπνων και Βιώσιμων Πόλεων. Συνεχής ενημέρωση για την πρόοδο και τα αποτελέσματα του Έργου, παρέχεται στoν ιστότοπο: https://smartdevops.eu/dev/.

Οι τυποποιητικές εργασίες στον τομέα των Έξυπνων και Βιώσιμων Πόλεων  (SSCs)  αναπτύσσονται ακολουθώντας τις δεσμεύσεις των Kυβερνήσεων στην  UN AGENDA 2030 και στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG). Στις παρακάτω παραγράφους παρουσιάζονται συνοπτικά οι τυποποιητικές εκδόσεις ISOIEC:

ΣχεδιασμόςΣτρατηγικήΥλοποίηση

ISO 37101: Management system for sustainable development — Requirements with guidance for use
ISO 37104:  Sustainable cities and communities – Transforming our cities — Guidance for   practical local implementation of  ISO 37101
ISO 37106:  Sustainable cities and communities — Guidance on establishing smart city operating models for sustainable communities
ISO TS 37107: Sustainable cities and communities — Maturity model for smart sustainable communities

Δείκτες Υπηρεσιών και Υποδομών

ISO 37120: Sustainable cities and communities- Indicators for city services and quality of life
ISO 37122: Sustainable cities and communities — Indicators for smart cities

Υποδομές ΤΠΕ

ISO/IEC 30146: Smart city ICT indicators
ISO/IEC 30145-1: IT-Smart city business process framework
ISO/IEC 30145-2: IT – Smart City ICT reference framework – Knowledge management framework
ISO/IEC 30145-3: IT -Smart City ICT reference framework-    Smart city engineering framework
ISO 37153:  Smart community infrastructures – Maturity model for assessment and improvement

Δεδομένα

ISO/IEC 30182: Smart city concept model — Guidance for establishing a model for data interoperability
ISO/IEC TS 27570: Privacy protection — Privacy guidelines for smart cities

Για παραγγελίες/πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα 210 2120 207 – 210 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο sales [at] elot [dot] gr.