Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Υιοθέτηση ευρωπαϊκού προτύπου για την Ομοιοπαθητική Ιατρική

Υιοθέτηση ευρωπαϊκού προτύπου για την Ομοιοπαθητική Ιατρική

 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ανακοινώνει την υιοθέτηση ως ελληνικού του ευρωπαϊκού προτύπου EN 16872:2016,

Παροχή υπηρεσιών Υγείας από Ιατρούς Ομοιοπαθητικής (MDQH) — Απαιτήσεις

Τίτλος στην αγγλική γλώσσα: «Services of Medical Doctors with additional qualification in Homeopathy (MDQH) — Requirements for health care provision by Medical Doctors with additional qualification in Homeopathy».

Το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 16872 προδιαγράφει

α) τις ελάχιστες απαιτήσεις επαγγελματικής επάρκειας για τους Ιατρούς, που παρέχουν υπηρεσίες Ομοιοπαθητικής Ιατρικής, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης σε καθορισμένα γνωστικά πεδία και των απαιτήσεων για πρόσθετες δεξιότητες

β) τις απαιτήσεις των σχετικών κλινικών πρακτικών και

γ) τις αρχές και τον κώδικα δεοντολογίας  για τους Ιατρούς.

Η έκδοση του ευρωπαϊκού προτύπου αποσκοπεί στη διασφάλιση υψηλών προτύπων στην Ομοιοπαθητική Ιατρική και στην εναρμόνιση των σχετικών επαγγελματικών προτύπων στην Ευρώπη.

Το πρότυπο διατίθεται στην αγγλική γλώσσα. Για περισσότερες πληροφορίες ή παραγγελία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210 2120100, με αποστολή fax στο 210 2120131 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση sales [at] elot.gr.

Για να δείτε το αντικείμενο/πεδίο εφαρμογής του ΕΛΟΤ EN 16872 και τους σχετικούς όρους και ορισμούς εννοιών (στην αγγλική γλώσσα), επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο.