Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Υπηρεσίες Μετάφρασης Ευρωπαϊκών Προτύπων 2021-2022 από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα

Σας γνωρίζουμε ότι έχει αναρτηθεί από 04/10/2021 και για χρονικό διάστημα δέκα πέντε ημερών (15) ημερών προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ( http://www.eprocurement.gov.gr ) ,  με μοναδικό αριθμό ανάρτησης 21DIAB000019916, σχέδιο διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο «Υπηρεσίες Μετάφρασης Ευρωπαϊκών Προτύπων 2021-2022 από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα.

Οι προτάσεις/παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων θα υποβληθούν στον ανωτέρω ιστότοπο μέσω ειδικού εντύπου συλλογής.